پربازدید

ویدیو

کووید-19

استخدام ۳۴۰ نیروی تازه برای کوتاه کردن صف انتظار دادگاه های انتاریو

دولت انتاریو برای کاستن از صف انتظار دادگاه ها ۷۲ میلیون دلار هزینه می کند.

پاندمی کرونا سبب توقف کار دادگاهها در انتاریو شده بود و صف منتظران تشکیل دادگاه پیوسته طولانی تر می شد.

داگ داونی Doug Downey وزیر دادگستری انتاریو گفت با اختصاص ۷۲ میلیون دلار طی دو سال، ۳۴۰ نیروی جدید برای دادگاه ها استخدام می شوند که شامل بازپرس ها و دادستان های باتجربه و همچنین نیروهای کمکی برای حمایت از قربانیان خواهند بود.

نیروهای جدید کمک خواهند کرد که پرونده ها با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرند.

با این بودجه، در بعضی مناطق فضاهای جدیدی اجاره خواهد شد و تکنولوژی جدید برای رسیدگی های از راه دور تهیه خواهد شد.

وزیر دادگستری که در عین حال دادستان کل انتاریو است گفت می‌خواهد رسیدگی به پرونده های قتل و تعرض های جنسی با سرعت بیشتری انجام شوند و این پرونده ها در سیستم قضایی معطل نمانند. معطلی طولانی پرونده ها می تواند به شکایت متهمین و حتی از دور خارج شدن پرونده منجر شود.

وزیر دادگستری گفت می خواهد تا سال ۲۰۲۳ تعداد پرونده‌های منتظر رسیدگی به تعداد قبل از پاندمی در سال ۲۰۱۹ برسد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=157812بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19