پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

اسامی سه سایت بزرگ واکسیناسیون که در تورنتو افتتاح می شود

از 17 مارچ سه سایت بزرگ برای واکسیناسیون عمومی مردم در تورنتو افتتاح می شود. این سه سایت در سه مرکز زیر دایر می شوند.

Metro Toronto Convention Centre

Scarborough Town Centre

Toronto Congress Centre

جان توری شهرداری تورنتو گفت شهرداری در حال آماده شدن برای انجام واکسیناسیون در مقیاس گسترده است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=141445بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19