پربازدید

ویدیو

کووید-19

از هر 10 سیاه پوست کانادایی، هشت نفر با تبعیض در محل کار مواجه هستند

گزارش جدید کی‌پی‌ام‌جی نشان می‌دهد گرچه شرکت‌های کانادایی در ایجاد تنوع و فراگیرتر کردن محل کار تا حدی پیشرفت کرده‌اند اما از هر 10 سیاه‌پوست کانادایی هشت نفر می‌گویند که هنوز در محل کار با نوعی تبعیض مواجه هستند.

در نظرسنجی این شرکت آمده است که 81 درصد از پاسخ دهندگان در سال گذشته نوعی تبعیض نژادی یا توهین های گفتاری یا رفتاری را در محل کار تجربه کرده اند.

مدیرعامل و شریک ارشد KPMG در کانادا گفت: «در سومین نظرسنجی ما در چند سال اخیر، سیاه‌پوستان کانادایی احساس می‌کنند که شرکت‌های کانادا در اجرای تعهدات سال 2020 خود برای پایان دادن به تبعیض نژادی سیاه‌پوستان و ایجاد محیط‌های کاری فراگیرتر و ارتقای سیاه‌پوستان به سمت نقش‌های رهبری پیشرفت کرده اند اما علی‌رغم این تلاش‌ها، بیش از 80 درصد از سیاه‌پوستان کانادایی در سال گذشته با تبعیض نژادی در محل کار مواجه شده اند که تقریباً 10 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.»

بیش از نیمی از پاسخ دهندگان (53 درصد) اعلام کردند که نسبت به سال های گذشته با تبعیض نژادی کمتری مواجه بودند، در حالی که 15 درصد با همان میزان تبعیض نژادی یا توهین های رفتاری یا گفتاری مواجه بودند و 13 درصد اعلام کردند که با تبعیض نژادی بیشتری مواجه بودند.

اکثر پاسخ دهندگان اعلام کردند که کارمندان سیاه پوست بیشترین سختی های اقتصادی را تجربه می کنند، به طوری که 79 درصد گفتند که سیاه پوستان یا افراد نژادی جزو اولین کسانی بودند که شغل خود را در سال گذشته از دست دادند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=199892بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19