پربازدید

ویدیو

کووید-19

از امروز همه ساکنان واکسینه شده انتاریو می توانند گواهی واکسیناسیونشان را دانلود کنند

از امروز دوشنبه هجده اکتبر همه ساکنان واکسینه شده انتاریو می توانند گواهی رسمی واکسیناسیون خود را دانلود کنند و یا از آن پرینت بگیرند

در سه روز آخر هفته ساکنان واکسینه شده فقط بر اساس تاریخ تولدشان می توانستند گواهی واکسن شان را دانلود کنند.

شما می توانید این گواهی رسمی را به صورت پرینت هم دریافت کنید.

این گواهی ها دارای یک کد QR است که قابل اسکن می باشند. بیزنسها می توانند با دانلود کردن اپلیکیشن مخصوص، گواهی واکسیناسیون مشتریان و مراجعه کنندگانشان را مورد تأیید قرار دهند. برای اینکار کافیست که کُد QR  روی آن را اسکن کنند.

افراد برای دسترسی به گواهی واکسیناسیون خود (و دانلود کردن یا پرینت گرفتن از آن) فقط به هلث کارت سبز و عکسدار خود نیاز دارند اما هنگام نشان دادن آن برای ورود به بیزنسها و مراکز مختلف، باید یک کارت شناسایی که هویت آنها را تائید کند نیز نشان دهند.

افراد همچنین می توانند با تماس با شماره ۳۹۰۰ ـ ۹۴۳ ـ ۸۳۳ ـ‌۱ درخواست کنند که گواهی واکسیناسیون آنها برایشان پست شود.

در انتاریو افراد برای ورود به بعضی بیزنسها و سازمانها و مراکز، به این گواهی ها نیاز دارند.

اپلیکیشن تأیید گواهی واکسیناسیون همچنین می تواند گواهی واکسیناسیون صادر شده در استانهای دیگر را هم، در صورتی که قابل اسکن باشند، بخواند (نظیر گواهی های صادره در کبک و بریتیش کلمبیا).

به گفته دولت انتاریو، اپلیکیشن مخصوص خواندن کُد QR این گواهی ها، نمی توانند اطلاعات خصوص افراد را ثبت و ضبط کنند.

سایت مخصوص دانلود کردن گواهی واکسیناسیون:

Covid19.ontariohealth.ca

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=156834بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19