پربازید

ویدیو

کووید-19

ازدحام مسافران در فرودگاه های کانادا

اگر قصد سفر با هواپیما از تورنتو دارید آماده باشید که ممکن است تا سه ساعت در فرودگاه پیرسون معطل شوید. در فرودگاه کلگری حتی برای جا به جایی مسافران ویلچری کمبود نیرو وجود دارد.

مسافرت با هواپیما در کانادا چنان جهش پیدا کرده که شرکتهای بزرگ هواپیمایی از کارکنانشان درخواست کرده اند برای کمک در فرودگاههای کشور داوطلب شوند.

دو شرکت وست جت و ایر کانادا برای پاسخگویی به نیازها با کمبود نیرو در فرودگاه ها مواجه هستند.

وست جت با ارسال ایمیل برای کارکنانش گفته که رشد سریع تعداد مسافران فعالیتهای این شرکت را در چند فرودگاه کشور نظیر کلگری با دشواری مواجه کرده. وست جت گفته: «مشکلات برگشت به شرایط معمول ایجاب می کند که همه نیروها را به کار بگیریم.»

در این ایمیل از تمامی کارکنان خواسته شده که برای کمک به نقل و انتقال مسافران نیازمند ویلچر در فرودگاه بین المللی کلگری داوطلب شوند.

شرکت هواپیمایی ایر کانادا نیز در فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو به نیروی اضافی نیاز دارد زیرا کمپانی های مسئول جا به جایی مسافران در این  فرودگاه فرای ظرفیتشان کار می کنند.

ترافیک سفرهای هوایی در کانادا در اواخر ماه آگوست و اوایل سپتامبر به بالاترین سطح در دوران پاندمی رسید. خطوط هواپیمایی پس از شروع پاندمی با بحران بیسابقه ای روبه رو شدند زیرا سفرهای هوایی در اغلب کشورهای جهان متوقف شد. بنابراین این شرکتها به افزایش مسافر سخت نیازمندند اما از طرف دیگر با مشکل کمبود نیرو روبه رو هستند.

تغییر پیاپی مقررات مخصوص لاک دان از سوی دولت نیز چالش دیگری است زیرا این شرکتها باید دائم خود را با پروتکل های جدید تطبیق دهند.

در آمریکا نیز شرکتهای بزرگ هواپیمایی نظیر دلتا و امریکن ایرلاینز از کارکنانشان خواسته اند که در این تابستان داوطلبانه به آنها کمک کنند.

در فرودگاه تورنتو مسافران گاهی تا سه ساعت معطل می شوند تا پروسه چک کردن توسط سازمان خدمات مرزی کانادا و سازمان بهداشت عمومی کانادا انجام شود و تست های احتمالی گرفته شود.

فرودگاه بین المللی پیرسون در بیانیه ای گفته با پیشرفت برنامه گواهی واکسن، مشکلات کمتر می شود و مدت معطلی مسافران کوتاهتر.

عکس العمل اتحادیه های کارگری

اما درخواست کمک داوطلبانه شرکتهای هواپیمایی با نارضایتی اتحادیه های کارگری مواجه است. آنها از اعضایشان خواسته اند که از داوطلب شدن برای ارائه خدمات فرودگاهی اجتناب کنند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19