پربازدید

ویدیو

کووید-19

ارین اتول منفی پانزده، جگمیت سینگ بعلاوه هشت

ظاهرا تلاشهای ارین اتول رهبر حزب محافظه کار برای جلب حمایت کانادایی ها نتیجه معکوس داده . اگرچه روند اتفاقات در یکی دو ماه اخیر به نفع جاستین ترودو نبوده و کانادایی ها سوالات زیادی درباره کندی واکسیناسیون، اوضاع نابسامان اقتصاد یا قضیه کناره گیری جولی په یت فرماندار کل سابق دارند، اما میزان حمایت از ترودو تغییر اساسی نکرده.

نظرسنجی تازه ای که توسط موسسه Angus Reid انجام شده نشان می دهد  میزان حمایت مردم از ارین اتول از سپتامبر گذشته تا کنون به شدت پائین آمده. بر اساس این نظر سنجی اگر انتخابات همین امروز انجام شود:

 • 35 درصد به لیبرالها به رهبری جاستین ترودو
 • 30 درصد به محافظه کاران به رهبری ارین اتول
 • 20 درصد به نیودموکراتها به رهبری جگمیت سینگ 
 • 6 درصد به حزب بلاک کبه کوا و 5 درصد به حزب سبز
 • رای می دهند(22 درصد شرکت کنندگان در نظر سنجی نمی دانند به کدام حزب رای بدهند.)

نمودار یک

اگر امروز رای گیری شود به کی رای می دهید؟

این نظرسنجی نشان می دهد  محافظه کاران به رهبری ارین اتول تنها در استانهای آلبرتا، ساسکاچوان و مانی توبا پیش هستند. در بریتیش کلمبیا کمی عقب تر از لیبرالها هستند. این عقب افتادن در دو استان پر جمعیت کانادا، انتاریو و کبک ، بسیار بیشتر است.

مهمترین مسائل به نظر مردم

 • 51 درصد کانادایی ها در حال حاضر مهار پندمیک کووید را مهمترین وظیفه دولت می دانند.
 • 38 درصد بهداشت و درمان را اولویت نخست دولت می دانند.
 • 29 درصد معتقدند که دولت باید اقتصاد را در اولویت قرار دهد.

نمودار دو

مهمترین مسائل

عملکرد ترودو

برابر این نظرسنجی:

 • 11 درصد کانادایی ها عملکرد جاستین ترودو را به شدت تائید می کنند
 • 39 درصد تقریبا تائید می کنند
 • 31 درصد به شدت رد می کنند
 • 17 درصد تقریبا رد می کنند
 • سه درصد نظری ندارند
 • در مجموع ۵۰ درصد کمی یا کاملا از ترودو راضی هستند و ۴۸ درصد ناراضی.

نمودار سه

تائید یا رد عملکرد جاستین ترودو

نمره مردم به رهبران

اگر درصد کسانی که از عملکرد رهبران احزاب  راضی هستند را با درصد کسانی که ناراضی هستند جمع جبری کنیم، برابر این نظرسنجی ارین اتول رهبر حزب محافظه کار و انامی پال رهبر حزب سبز نتیجه عملکردشان منفی است، به عبارت دیگر تعداد کسانی که عملکرد آنها را رد می کنند از تعداد کسانی که علملکرد آنها را تائید می کنند بیشتر است، به طوری که

 • جگمیت سینگ در ردیف اول است با نتیجه   +8
 • ایوز فرانسوا بلانش در ردیف دوم است با +5
 • ترودو در ردیف سوم است با نتیجه +2
 • انامی پال در ردیف چهارم است با نتیجه  منفی یک-1
 • ارین اتول در ردیف آخر است با نتیجه منفی پانزده -15

نمودار چهار

تائید یا رد رهبران احزاب

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139005بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19