پربازید

ویدیو

کووید-19

ارقام جدید کرونا در انتاریو ـ یکشنبه ۳ ژانویه

روز یکشنبه، سوم ژانویه ۲۰۲۱، تعداد مبتلایان جدید انتاریو ۲۹۶۴ نفر و ۲۵ مرگ اعلام شد.

به گفته کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو، از ۲۹۶۴ مبتلای جدید، ۷۸۶ نفر از تورنتو، ۳۴۶ نفر از منطقه پیل، ۳۰۸ نفر از منطقه یورک، ۱۹۷ نفر از منطقه دورهام و ۱۸۷ نفر از منطقه ویندزور ـ اسکس هستند.

ارقام جدید انتاریو

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۲۹۶۴ نفر
ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۱۹۰۹۶۲ نفر
ـ تعداد مرگهای جدید: ۲۵ نفر
ـ جمع تعداد مرگها تاکنون:  ۴۶۵۰ نفر
ـ تعداد افراد بستری در بیمارستان ها: ۹۹۸ نفر
از این عده ۳۲۹ نفر در بخش های آی سی یو و ۲۲۸ نفر به ونتیلیتور متصل هستندبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19