پربازدید

ویدیو

کووید-19

ارقام جدید کرونا در انتاریو ـ یکشنبه ۲۷ دسامبر

در دومین روز کاک دان سراسری، انتاریو برای سیزدهمین روز متوالی بالای 2000 مبتلای جدید به کرونا را گزارش داد.

روز یکشنبه تعداد مبتلایان جدید انتاریو ۲۰۰۵ نفر و ۱۸ مرگ اعلام شد.

به گفته کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو، از ۲۰۰۵ مبتلای جدید، ۵۷۲ نفر از تورنتو، ۳۳۱ نفر از منطقه پیل، ۲۰۷ نفر از منطقه یورک و ۱۴۰ نفر از منطقه ویندزور ـ اسکس هستند.

ارقام جدید انتاریو

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۲۰۰۵ نفر
ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۱۷۱۴۱۶ نفر
ـ تعداد مرگهای جدید: ۱۸ نفر
ـ جمع تعداد مرگها تاکنون:  ۴۳۷۷ نفر
ـ تعداد افراد بستری در بیمارستان ها: ۸۲۳ نفر
از این عده ۲۸۵ نفر در بخش های آی سی یو و ۱۴۰ نفر به ونتیلیتور متصل هستند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19