پربازدید

ویدیو

کووید-19

ارقام جدید کرونا در انتاریو ـ یکشنبه ۱۷ ژانویه

روز یکشنبه، هفدهم ژانویه ۲۰۲۱، تعداد مبتلایان جدید انتاریو ۳۴۲۲ نفر و ۶۹ مرگ اعلام شد.

به گفته کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو، از ۳۴۲۲ مبتلای جدید، ۱۰۳۵ نفر از تورنتو، ۵۸۵ نفر از منطقه پیل، ۲۵۴ نفر از منطقه ویندزور ـ اسکس، ۲۴۶ نفر از منطقه یورک، و ۱۸۶ نفر از منطقه نیاگارا هستند.

ارقام جدید انتاریو

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۳۴۲۲ نفر
ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۲۳۷۷۸۶ نفر
ـ تعداد مرگهای جدید: ۶۹ نفر
ـ جمع تعداد مرگها تاکنون:  ۵۴۰۹ نفر
ـ تعداد تستهای انجام شده در روز یکشنبه: ۶۰۲۰۰ تستبیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19