پربازدید

ویدیو

کووید-19

ارقام جدید کرونا در انتاریو ـ شنبه ۲۳ ژانویه

روز شنبه، بیست و سوم ژانویه ۲۰۲۱، تعداد مبتلایان جدید انتاریو ۲۳۵۹ نفر ۵۲ مرگ اعلام شد.

به گفته کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو، از ۲۳۵۹ مبتلای جدید، ۷۰۸ نفر از تورنتو، ۴۲۲ نفر از منطقه پیل، ۲۲۰ نفر از منطقه یورک، ۱۰۷ نفر از همیلتون و ۱۰۱ نفر از اتاوا هستند.

ارقام جدید انتاریو

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۲۳۵۹ نفر
ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۲۵۲۵۸۵ نفر
ـ تعداد مرگهای جدید: ۵۲ نفر
ـ جمع تعداد مرگها تاکنون: ۵۷۵۳ نفر
ـ تعداد تستهای انجام شده در روز یکشنبه: ۶۳۵۰۰ تست
ـ تعداد واکسنهای تزریق شده در روز یکشنبه: ۱۱۱۶۱ دوز
ـ جمع تعداد واکسنهای تزریق شده تاکنون: ۲۷۶۱۴۶بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19