پربازدید

ویدیو

کووید-19

ارسال تست سریع کووید برای استان‌ها پایان یافت

دولت فدرال تحویل کیت‌های تست سریع کووید را به استان‌ها و قلمروها متوقف کرد و پس از این دیگر محموله جدیدی از این کیت‌ها برای استان‌ها ارسال نخواهد شد.هم اکنون ۹۰ میلیون کیت تست سریع کووید ۱۹ در انبارهای دولت فدرال موجود است.

تاریخ مصرف ۸۰ هزار کیت از این مجموع  طی ۶ ماه آینده و تاریخ مصرف ۶.۵ میلیون کیت دیگر نیز تا پایان سال منقضی می شود.

به گفته کارشناسان، این نوع تست‌ها اهمیت خود را در پاندمی کووید از دست داده‌است.

از زمان شروع پاندمی به این سو، کانادا ۸۱۱ میلیون کیت از این تست‌ها خریداری کرده که نزدیک به پنج میلیارد دلار بابت آنها پرداخت کرده‌است.

نزدیک به ۶۸۰ میلیون از این کیت‌ها تاکنون برای استان‌ها و قلمروها ارسال شده.

وزارت بهداشت کانادا می‌گوید هم اکنون به میزان کافی کیت تست سریع در اختیار استان‌هاست و این سازمان با مشورت استان‌ها و قلمروها تصمیم گرفت از پایان ژانویه ارسال این کیت‌ها را برای استان‌ها متوقف کند.

انتاریو اعلام کرده که میلیون‌ها کیت از این تست‌ها را در اختیار دارد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=179323بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19