پربازید

ویدیو

کووید-19

اختلاف فرماندار میشیگان با کمپانی انرژی انبریج از خط قرمز گذشت

فرماندار ایالت میشیگان تا روز چهارشنبه 12 می به کمپانی نفت و گاز انبریج فرصت داده بود که خط انتقال نفت شماره پنج Line 5 Pipeline را ببندد، اما کمپانی انبریج گفت تصمیم ندارد که این خط را ببندد.

دولت فدرال کانادا گفته است که بستن خط لوله شماره پنج ”ضربه ای عظیم و احتمالا دائمی“ به اقتصاد کانادا خواهد زد و ضمن آسیب  زدن به امنیت انتقال انرژی، ممکن است صدمه ای همیشگی به روابط کانادا با آمریکا و اعتماد کانادا به آمریکا بزند.

خط لوله شماره پنج خط انتقال نفت بین میشیگان از یکسو و انتاریو وکبک در سوی دیگر است.

گرچن ویتمر فرماندار ایالت میشیگان این خط لوله را تهدیدی برای محیط زیست دریاچه های بزرگ _Great Lakes_ خوانده که می تواند فاجعه ببار بیاورد. او کمپانی انبریج را تهدید کرده که اگر این خط لوله را نبندد، از این کمپانی کانادایی ادعای غرامت خواهد کرد.

فرماندار میشیگان تا روز چهارشنبه 12 می به ”انبریج“ فرصت داده بود که این خط را ببندد.

اقدام دولت کانادا

دولت کانادا در مخالفت رسمی با این خواسته فرماندار میشیگان ،مدارکی را تسلیم دادگاه کرده و از دادگاه درخواست کرده که از مسدود کردن یکجانبه خط لوله شماره پنج جلوگیری کند. دولت کانادا خواستار میانجیگری میان کمپانی انبریج و فرماندار میشیگان شده.

انبریج می گوید این خط لوله امن است و آن را نخواهد بست.

دادگاه به طرفین دستور مذاکره داده، ولی ملاقات مجدد دو طرف هفته آینده قرار است انجام شود.

گرچن ویتمر روز سه شنبه با ارسال نامه برای کمپانی انبریج هشدار داد و گفت که او (فرماندار میشیگان) با نظر طرفداران محیط زیست و بومیان موافق است که می گویند این خط لوله در آن قسمت که دو دریاچه ”سوپریور“ و ”هوران“ را بهم متصل می کند احتمال نشت دارد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19