پربازدید

ویدیو

کووید-19

اخبار کوتاه کووید و واکسن آن – سه شنبه 19 ژانویه

کبک

به دنبال تاخیر در تحویل واکسن فایزر، دولت کبک جدول زمانبندی تزریق واکسن را تغییر داد و گفت تا 8 فوریه 225 هزار دوز واکسن تزریق می شود. قبلا این رقم 250 هزار دوز تعیین شده بود.

کاهش شدید آنفولانزا

میزان ابتلا به بیماری آنفولانزا امسال به شدت کم شده.. کارشناسان رعایت بیشتر مقررات بهداشتی به خاطر کووید و افت  شدید سفرهای بین المللی را از دلایل اصلی کاهش آنفولانزا می دانند.

ارقام کووید در ایران

تعداد بیماران جدید کووید در ایران در روز سه شنبه 30 دی:

  • تعداد بیماران جدید: 5917 نفر
  • مجموع بیماران تا کنون: یک میلیون و 342 هزار نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 87 نفر
  • مجموع مرگها تا کنون: 56973 نفر
  • تعداد افرادی که روز دوشنبه در بیمارستان بستری شدند: 518 نفر

کاهش ابتلاهای جدید در آمریکا

تعداد مبتلایان جدید کووید در آمریکا رو به کاهش است. ارقام 24 ساعت گذشته چنین گزارش شده:

  • تعداد بیماران جدید: 142.587 نفر
  • مجموع مبتلایان: 24.1 میلیون نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 1441 نفر
  • مجموع مرگها تا کنون: 399.053 نفر
  • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 23.848 نفر

اخراج نرس مخالف لاک دان

نرس کانادایی بخش آی سی یو به نام کریستن ناگل از لندن انتاریو که در یک گردهمایی ضد لاک دان در واشنگتن دی سی سخنرانی کرده بود از کار اخراج شد. مرکز علوم پزشکی لندن انتاریو این خبر را تائید کرد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19