پربازدید

ویدیوکووید-19

اخبار کوتاه از کووید و واکسن آن- پنجشنبه ۷ ژانویه

تولید واکسن جدید توسط بایر آلمان

کمپانی بایر آلمان از غولهای صنعت داروسازی جهان است که در تولید و توزیع یک واکسن جدید آلمانی برای کووید مشارکت می کند. بایر گفت با همکاری کمپانی واکسن سازی CureVac صد ها میلیون دوز از این واکسن را تولید و در سطح جهان توزیع خواهد کرد.

اولین منع مقررات رفت و آمد شبانه در کانادا

برای اولین بار از زمان شروع پندمیک کووید در کانادا، دولت کبک  مقررات  منع رفت و آمد شبانه برقرار می کند که از شنبه آینده شروع می شود. این مقررات از هشت شب تا پنج صبح خواهد بود و تا چهارهفته ادامه خواهد داشت.

پلیس نیویورک

اعضای نیروی پلیس نیویورک که بزرگترین نیروی پلیس در آمریکاست از روز چهارشنبه اولین دوز واکسن کووید را دریافت کردند.

ایران

آمار و ارقام کووید در ایران روز پنجشنبه 18 دی چنین گزارش شد:

  • تعداد بیماران جدید: 6360 نفر
  • شمار بیماران تا کنون: یک میلیون و 268 هزار نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 103 نفر
  • شمار مرگها تا کنون: 55933 نفر
  • هم اکنون 4745 نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت هستند.

آمریکا

آمار جدید کووید در آمریکا در روز پنجشنبه 7 ژانویه چنین بود:

  • شمار بیماران جدید: 255,728 نفر
  • شمار بیماران تاکنون: 21,4 میلیون نفر
  • شمار مرگهای جدید: 3964 نفر
  • شمار مرگها تا کنون: 361,383 نفر
  • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 132,476 نفر

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19