پربازدید

ویدیو

کووید-19

اخبار کوتاه از کووید و واکسن آن ـ چهارشنبه 6 ژانویه

قلمروهای شمال غربی

دولت قلمروهای شمال غربی کانادا Northwest Territories گفت 130 نفر از ساکنان این قلمروها اولین دوز واکسن کووید را دریافت کردند. امدادگران خط اول و سالمندان نخستین گروه دریافت کننده واکسن هستند.

کبک

در کبک ممکن است کارگاههای صنعتی تولید اقلام غیر ضروری و همچنین فعالیتهای ساختمانی متوقف شود. از ابتدای پندمیک تاکنون چنین تصمیمی در کبک گرفته نشده بود.

کنسل شدن جراحی ها

بیمارستان چاتام کنت در جنوب غربی انتاریو جراحی های غیر اورژانس را کنسل می کند. روز سه شنبه 92 درصد تخت های این بیمارستان شامل صد در صد تختهای آی سی یو پر بود.

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا استفاده از واکسن مدرنا را مورد تائید قرار داد. این دومین واکسنی است که مورد تائید اتحادیه اروپا قرار می گیرد. کندی برنامه واکسیناسیون در 27 کشور اتحادیه اروپا به شدت مورد انتقاد قرار گرفته.

ایران

آمار رسمی بیماران کووید در ایران روز چهارشنبه 17 دی چنین اعلام شد:

  • تعداد بیماران جدید: 6283 نفر
  • مجموع بیماران کووید تاکنون: یک میلیون و 261 هزار نفر
  • شمار مرگهای جدید: 82 نفر
  • مجموع مرگها تاکنون: 55830 نفر
  • تعداد بیمارانی که در 24 ساعت گذشته بستری شدند: 603 نفر

آمریکا

ارقام جدید کووید در آمریکا در روز چهارشنبه 6 ژانویه چنین بود:

  • تعداد بیماران جدید: 239 هزار نفر
  • مجموع بیماران تاکنون: 21,1 میلیون نفر
  • شمار مرگهای جدید: 3664 نفر
  • مجموع مرگها تاکنون: 357394 نفر
  • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 131195 نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=137883بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19