پربازدید

ویدیو

کووید-19

اخبار کوتاه از کووید و واکسن آن – سه شنبه 26 ژانویه

انتاریو

تعداد مبتلایان جدید کووید در انتاریو برای دومین روز متوالی زیر 2 هزار نفر بود (1740 نفر).

فرست نیشن

روز سه شنبه توزیع واکسن میان 31 کامیونیتی بومیان فرست نیشن در شمال انتاریو آغاز شد. دسترسی به این کامیونیتی ها فقط از طریق هوا میسر است.

کبک

تعداد مبتلایان جدید در استان کبک نیز رو به کاهش است. این استان صبح سه شنبه شناسایی 1166 بیمار جدید را گزارش داد.

ایران

ارقام جدید کرونا در ایران روز سه شنبه 7 بهمن چنین گزارش شد:

  • تعداد مبتلایان جدید: 6420 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: یک میلیون و 385 هزار نفر
  • تعداد مرگهای جدید 73 نفر
  • جمع مرگها تا کنون: 57560 نفر
  • تعداد افرادی که در بیمارستان بستری شدند: 590 نفر

آمریکا

ارقام جدید مبتلایان جدید در آمریکا در 24 ساعت گذشته چنین بود:

  • تعداد مبتلایان جدید: 155.677 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 25.3 میلیون نفر
  • تعداد مرگهای جدید : 1796 نفر
  • جمع مرگها تا کنون: 421 هزار نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19