پربازدید

ویدیو

کووید-19

اخبار دقیقه نود کووید در انتاریو

ارقام کووید در انتاریو همچنان رو به افزایش است. تعداد بستری در بیمارستانها به ۳۶۰۰ نفر و تعداد مرگهای روزانه به ۳۵ نفر رسید.

صبح پنجشنبه تعداد افراد بستری در بیمارستانهای انتاریو که مبتلا به کووید هستند به ۳۶۳۰ نفر رسید و ۳۵ مرگ جدید گزارش شد.

تعداد افراد بستری در بخشهای آی سی یو اندکی کاهش یافت و به ۵۰۰ نفر رسید.

کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو گفت ۵۴ درصد از ۳۶۳۰ بیمار، به علت کووید در بیمارستانها بستری شده اند. ۴۶ درصد آنها نیز به دلایل دیگر بستری شده اند اما پاسخ تست کرونای آنها مثبت بوده.

در میان بیماران بستری در آی سی یو نیز ۸۲ درصدشان به علت کووید تحت مراقبت ویژه قرار گرفته اند و ۱۸ درصد به علت بیماری دیگر در آی سی یو بستری شده اما پاسخ تست آنها مثبت بوده.

در حالی که ۱۱.۴ درصد بزرگسالان انتاریو هنوز به طور کامل واکسینه نشده اند، اما در میان بستری شدگان در بیمارستانها پنجاه درصدشان به طور کامل واکسینه نبوده اند.

در انتاریو اکنون ۹۱.۲ درصد از بزرگسالان ۱۲ سال به بالا حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده اند و ۸۸.۶ درصد نیز به طور کامل واکسینه شده اند.

در روز چهارشنبه ۱۶۴ هزار دوز واکسن تزریق شد.

داگ فورد نخست وزیر انتاریو روز چهارشنبه گفت انتاریو از کبک تبعیت نمی کند و بر افراد واکسینه نشده جریمه وضع نخواهد کرد.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19