پربازدید

ویدیو

کووید-19

احتمال بیمارستانی شدن و مرگ به علت کرونا در سیگاریها بیشتر است

سازمان بهداشت جهانی گفت رابطه مستقیمی بین سیگار و شدت بیماری کرونا وجود دارد و احتمال شدیدتر بودن بیماری و حتی مرگ در سیگاریهایی که به ویروس کرونا مبتلا شوند بیشتر است.

سازمان بهداشت جهانی به سیگاریها توصیه کرد سیگار را ترک کنند.

سازمان بهداشت جهانی نتایج 34 پژوهش را مورد بررسی قرار داده. این پژوهشها درباره رابطه سیگار و کرونا انجام شده. جمعبندی این پژوهشها اثرات شدیدتر و خطرناکتر کرونا در افراد سیگاری را برملا می کند. در صورت ابتلا به ویروس، احتمال بستری شدن این افراد در بیمارستان، و مرگ، بیشتر است.

بررسی‌ها نشان داده 18 درصد بیماران کرونا که در بیمارستانها بستری می شوند سیگاری هستند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=121858بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19