پربازدید

ویدیو

کووید-19

احتمال افزایش مجدد نرخ بهره وجود دارد

اگرچه نرخ تورم در کانادا از چند ماه پیش پیوسته رو به کاهش بوده، اما اگر همچنان بالای نرخ مورد نظر بانک مرکزی بماند، این بانک ممکن است مجددا آن را افزایش دهد.

بانک مرکزی در آخرین بازنگری نرخ بهره در ماه گذشته، آن را در رقم ۴.۵ درصد ثابت نگه داشت و این را هم گفت که ممکن است برای مدتی، این نرخ را همچنان در همین رقم بالا نگه دارد.

بانک مرکزی نرخ بهره پایه را در فاصله مارچ سال گذشته تا ژانویه امسال هشت بار بالا برد و به رقم ۴.۵ درصد رساند اما از ماه ژانویه به این سو، آن را در همین رقم ثابت نگه داشته.

از سوی دیگر نرخ تورم نیز به ۴.۳ درصد کاهش پیدا کرده.

اما هدف بانک مرکزی رساندن نرخ تورم به ۲ درصد است.

در همین رابطه است که تیم مکلم رئیس بانک مرکزی روز پنچشنبه گفت که اگر نرخ تورم همچنان بالای نرخ هدف (۲ درصد) باقی بماند، ممکن است نرخ بهره را دوباره بالا ببرد.

انتظار بانک مرکزی این است که نرخ تورم در ماه‌های تابستان به سه درصد کاهش یابد.

تیم مکلم روز پنجشنبه پیش‌بینی کرد که نرخ تورم در ماه‌های تابستان به سه درصد کاهش یابد اما پس از آن با سرعت کمتری کاهش یابد و احتمالا تا آخر سال ۲۰۲۴ به ۲ درصد خواهد رسید.

نگرانی اصلی رئیس بانک مرکزی، اوضاع مالی ـ اقتصادی جهان است که ممکن است بر تصمیمات آنی کانادا تاثیر بگذارد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=182768بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19