پربازدید

ویدیو

کووید-19

اتحادیه اروپا: واکسن آکسفورد استرازنکا با لختگی خون رابطه دارد ولی مزایای آن می چربد

آژانس داروی اتحادیه اروپا گفت بین واکسن آکسفورد استرازنکا با لختگی خون رابطه ای پیدا کرده.

با این حال آژانس گفت مزایای تزریق این واکسن هنوز بر ریسک آن می چربد.

آژانس مذکور بر اساس مطالعاتی که انجام داده به این نتیجه رسیده که هیچ محدودیت جدیدی برای استفاده از واکسن استرازنکا جهت افراد 18 سال به بالا قائل نشود.

وزارت بهداشت کانادا استفاده از واکسن استرازنکا را برای افراد زیر 55 سال  ممنوع کرده .

تا کنون چند کشور اروپایی از جمله آلمان و بریتانیا  شناسایی چند ده نفر را که بعد از دریافت واکسن استرازنکا دچار لختگی خون شده اند تائید کرده اند.

آژانس داروی اتحادیه اروپا می گوید شواهد کافی در دست دارد که نشان می دهد نوع خاصی از لختگی خون از عوارض نادر واکسیناسیون با واکسن استرازنکا در تعداد بسیار کمی از مردم بوده ولی کماکان معتقد است که مزایای تزریق این واکسن بر ریسک آن می چربد. این اژانس گفت:”کووید 19 یک بیماری بسیار جدی است که درصد بستری و مرگ آن بالاست و هر روز سبب مرگ هزاران نفر در کشورهای اروپایی می شود.“

اکثر دریافت کنندگان واکسن استرازنکا که دچار لختگی خون شده اند زن بودند

مسئولان بهداشتی در آلمان بار دیگر استفاده از واکسن آکسفورد استرازنکا را برای افراد زیر 60 سال متوقف کردند.

گزارشها حاکی است که 31 مورد لختگی خون در افرادی که اخیرا این واکسن را تزریق کرده اند دیده شده.

به گزارش کندین پرس این لختگی ها غیر معمول توصیف شده و 9 نفر از این افراد جانسپرده اند. همه افرادی که دچار لختگی خون شده اند به جز دو نفر، زن بوده و 20 تا 63 سال سن داشته اند. مسئولان پزشکی آلمان گفته اند همه کسانی که این واکسن را دریافت کرده اند مطمئن باشند که این واکسن حفاظت خوبی در مقابل ویروس کرونا ایجاد می کند.

در پی دریافت گزارشاتی از ایجاد لختگی خون در کسانی که در اروپا واکسن استرازنکا دریافت کرده اند، کانادا استفاده از این واکسن را برای افراد زیر 55 سال متوقف کرد. تا کنون هیچ موردی از لختگی خون در کانادا گزارش نشده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=143167بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19