پربازدید

ویدیو

کووید-19

اتحادیه اروپا صادرات واکسن را کنترل می کند

اتحادیه اروپا تصمیم گرفته کنترل بیشتری روی صادرات واکسن از کشورهای عضو اعمال کند .آیا این کنترل بیشتر، اسباب زحمت کانادا خواهد شد؟

تمامی واکسنهای فایزر و مدرنا که در حال حاضر به کانادا تحویل می شود از کشورهای اروپایی می آید. اروپا می خواهد برنامه واکسیناسیون شهروندان را با قدرت بیشتری جلو ببرد و به همین منظور می خواهد صادرات واکسن را زیر نظر داشته باشد. از سوی دیگر کمپانی استرازنکا ارسال واکسن به اروپا را کاهش داده و نتوانسته تعهداتش را آنگونه که قول داده بوده به موقع به انجام برساند.

دفتر مری اینگ نماینده تورن هیل در مجلس کانادا و  وزیر تجارت بین الملل  در بیانیه ای گفت مقامات اتحادیه اروپا به او اطمینان داده اند که کنترل های جدید تاثیری بر صادرات واکسن به کانادا نخواهد داشت.

در واقع اتحادیه اروپا برنامه ای را می خواهد به اجرا بگذارد تا تعداد بیشتری از واکسن های تولیدی در این قاره در اختیار ساکنان همین قاره قرار بگیرد، و پس از آن، صادرات واکسن میسر شود.

کشورهای اروپایی بخصوص در رابطه با بریتانیا ناخشنود هستند زیرا بریتانیا تا کنون بیش از ده میلیون دوز واکسن از اروپا دریافت کرده اما در مقابل هیچ واکسنی از بریتانیا روانه اتحادیه اروپا نشده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=142301بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19