پربازید

ویدیو

کووید-19

اتحادیه اروپا: استرازنکا امن است

نهاد ناظر بر داروی اتحادیه اروپا بعد از چندین روز تحقیق و بررسی گفت هیچ رابطه مشخصی بین واکسن استرازنکا و لختگی خون پیدا نکرده است. این آژانس گفت واکسن استرازنکا امن و موثر است.

از هفته گذشته به دنبال پخش گزارشهایی از مشاهده لختگی خون در چند ده بیمار (کمتر از چهل نفر) که واکسن استرازنکا دریافت کرده بودند، استفاده از این واکسن در چندین کشور اروپایی به طور موقت قطع شده بود تا بررسی های لازم صورت گیرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید: بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19