پربازید

ویدیو

کووید-19

ابزار های جدید تماس با دستگیره ها و سطوح

ابرهای سنگین پندمیک ذره ذره کنار می روند و بارقه های امید اینجا و آنجا می درخشند. مردم برای بازگشت به سر کار و از سر گرفتن زندگی عادی روز شماری می کنند.  در این میان سود جویان نیز هر روز با ”ابتکارات“ تازه ای سعی به فروش محصولات جدید برای مبارزه با ویروس کووید می کنند.

این روز ها وسایل جدیدی برای فروش به کانادایی ها عرضه می شوند که هنگام تماس با دستگیره های در یا کلید آسانسور و گرفتن میله های اتوبوس و ساب وی و مشابه آن مورد استفاده قرار می گیرند تا دستها آلوده نشوند.

این وسایل برای حفاظت در مقابل ویروس هنگام تماس با اشیای خارجی و دستگیره ها و غیره تولید شده اند.  آیا به راستی این وسایل موثرند، و خرید و استفاده از آنها ضروری است؟

مسئولان بهداشت عمومی تورنتو نظر دیگری دارند. آنها می گویند مردم هنگام استفاده از این وسایل خوب دقت کنند. سازمان بهداشت عمومی تورنتو خرید این وسایل را غیر لازم می داند، و حتی می گوید  می توانند ریسک ابتلا به ویروس را افزایش دهند.

سخنگوی بهداشت عمومی تورنتو در ایمیلی به کندین پرس می گوید:

 اگر مرتب دستهایتان را می شویید، و از سانیتایزر استفاده می کنید، و هنگام عطسه از دستمال کاغذی یا بازو استفاده می کنید تا جلوی صورت  را بپوشانید، و برای باز کردن در ها و دستگیره ها از بازو یا دستمال کاغذی استفاده می کنید، دیگر نیازی به این گونه وسایل اضافی ندارید.

به گفته مسئولین :”خود این وسایل می توانند به خاطر تماس های مکرر با دستگیره ها یا سطوح پر تماس به ابزاری آلوده تبدیل شوند که نیاز به آلوده زدایی مرتب داشته باشند. “یک جست و جوی سریع در پتلفرم های خرید و فروش نشان می دهد که خیلی ها در حال ساخت و بازاریابی این گونه وسایل هستند و حتی از خارج نیز به کانادا وارد می شوند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19