پربازدید

ویدیو

کووید-19

آیا نرخ بهره مورگیج به زودی بالا خواهد رفت؟

نرخ مورگیج بالا می رود. کی؟ نمی دانیم. اما اگر به حرف کارشناسان گوش کنیم بوی بالا رفتن نرخ مورگیج به مشام می رسد.

کارشناسان چه می گویند؟

بعضی از کارشناسان می گویند نرخ مورگیج در کانادا قبل از آنکه بانک مرکزی نرخ بهره پایه را افزایش دهد، افزایش خواهد یافت.

یکی از کمپانی های معروف مورگیج کمپانی ”دجردن“ است. این کمپانی پیش بینی کرد که از این به بعد نرخ مورگیج بالا می رود و ، برای مثال، نرخ بهره مورگیج پنج ساله ثابت تا پائیز آینده (تقریبا سه ماه و نیم دیگر) به سطح قبل از پندمیک افزایش خواهد یافت.

از آنجا که انتظار نمی رود بانک مرکزی کانادا تا اول پائیز نرخ بهره پایه را بالا ببرد، می توان نتیجه گرفت که نرخهای بهره مورگیج در کانادا در آینده نزدیک و قبل از آنکه بانک مرکزی نرخ بهره پایه را بالا ببرد، افزایش خواهد یافت.

کمپانی دجردن پیش بینی کرده که نرخ بهره مورگیج برای یک وام پنجساله ثابت تا پائیز سال آینده (پانزده ماه دیگر) به 3 درصد برسد.

دو برابر می شود؟

اگر این پیش بینی درست از آب در آید به معنای آن است که نرخ بهره مورگیج برای یک وام پنجساله ثابت تا پائیز سال آینده، تقریبا دو برابر نرخ بهره مورگیج در پایان سال 2020 خواهد بود.

پیش بینی اغلب کارکنان اقتصادی این است که بانک مرکزی نرخ بهره پایه را در پائیز امسال بالا می برد، اما اگر پیش بینی کمپانی دجردن درست از آب در بیاید، بانکها و موسسات مالی منتظر نخواهند ماند و به تدریج نرخ بهره مورگیج را افزایش خواهند داد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19