پربازدید

ویدیو

کووید-19

آیا ترامپ می‌تواند خود را ببخشد؟

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد تعداد کثیری از اعضای خانواده، دستیاران سابق و حتی خودش را ببخشد.

این لیست شامل افرادی چون پال منافورت رئیس سابق کمپین انتخاباتی او، رودی جولیانی وکیل وی و بسیاری از افراد دیگر می‌باشد.

روسای جمهور آمریکا برای بخشش افراد قدرت فراوانی دارند که حتی افرادی که با اتهامات و محکومیت های جنایی (کریمینال) روبرو هستند را هم شامل می‌شود ولی روشن نیست که آیا خودشان را هم می توانند ببخشند یا خیر.

گزارش رسانه‌ها در روزهای اخیر گویای آن است که ترامپ مشغول تهیه فهرستی بالا بلند از افراد است تا آنها را ببخشد.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=136782بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19