پربازدید

ویدیو

کووید-19

آموزش حضوری در مدارس انتاریو تا ۱۷ ژانویه به تأخیر افتاد

در پی تشکیل جلسه فوری هیأت دولت، داگ فورد نخست وزیر انتاریو شروع آموزش حضوری در مدارس را دو هفته عقب انداخت.

هفته گذشته دولت داگ فورد گفته بود که کلاسهای حضوری مدارس از چهارشنبه پنجم ژانویه باز می شوند اما شیوع سرسام آور امیکرون سبب شد که دولت داگ فورد تجدید نظر کند و باز شدن مدارس را حداقل برای دو هفته دیگر تا ۱۷ ژانویه به عقب بیندازد.

جلسه قوری هیأت دولت یکشنبه شب برگزار شد.

فورد اوج گیری موج امیکرون در انتاریو را سونامی خواند و گفت این دو هفته فرصتی فراهم می کند تا تعداد بیشتری از دانش آموزان و کارکنان مدارس واکسن و یا بوستر بزنند.

فورد گفت می داند که تدریس آنلاین شاید ایده آل نباشد ولی از همه چیز مهمتر اطمینان بخشیدن به والدین و پرهیز از اغتشاش ناشی از بسته شدن مدارس به علت در اختیار نداشتن معلم است. منظور فورد در خانه ماندن معلمان به دلیل ابتلا به امیکرون است.

باز بودن ساختمان مدارس

بر اساس تصمیم جدید، ساختمان مدارس انتاریو برای چند فعالیت زیر می توانند باز باشند:

ـ برای مراقبت از کودکان کودکستانی بخصوص در موارد اضطراری
ـ برای آموزشهای حضوری به دانش آموزان دارای نیازهای خاص که امکان آموزش آن از راه دور موجود نباشد.
ـ برای معلمان و کارکنانی که قادر به تدریس کیفی از خانه نیستند.
ـ در طول این مدت، خدمات مراقبت از کودک به طور رایگان در مدارس به کودکان کارکنان درمانی و دیگر کارکنان خط اول ارائه می شود.
ـ فورد گفت: «می دانم این تصمیم خیلی ها را خشمگین می کند ولی ما بر اساس داده ها حرکت می کنیم و داده ها حاکی است که امیکرون مانند آتش سوزیهای جنگلی در حال پخش است.»

دولت انتاریو برای جلوگیری از پخش بیشتر امیکرون یکسری محدودیتهای جدید از روز چهارشنبه به اجرا می گذارد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159626بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19