پربازید

ویدیو

کووید-19

آمریکا میلیونها دوز واکسن استرازنکا را به کانادا و مکزیک می دهد

تا به حال کمتر کسی می دانست، ولی حقیقت دارد. کانادا برای تامین واکسن از آمریکا کمک خواسته بود.

پاسخ آمریکا

سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه از دادن پاسخ مشخص خودداری کرده و نگفت که آیا با درخواست کانادا موافقت شده یا خیر. ولی صبح پنجشنبه روزنامه نیویورک تایمز نوشت آمریکا میلیونها دوز از واکسن استرازنکا را که در مجتمعهای تولید واکسن در آمریکا انبار شده به کانادا و مکزیک می دهد. واکسن استرازنکا هنوز در آمریکا به تائید نرسیده.

به تازگی گزارشات متعددی درباره درخواست کانادا و مکزیک از آمریکا منتشر شده بود. برای مثال، رسانه بلومبرگ گفته بود که هرگاه وقتش برسد، آمریکا واکسنهای اضافی اش را به کانادا و مکزیک خواهد داد، و این دو کشور در ردیف اول دریافت کنندگان احتمالی واکسنهای اضافی آمریکا قرار دارند.

جین ساکی Jen Psaki منشی رسانه ای کاخ سفید روز چهارشنبه این خبر را تائید کرد و گفت:”دو کشور مکزیک و کانادا از ما چنین درخواستی کرده اند و ما به دقت این درخواست را در نظر داریم.“

منشی رسانه ای کاخ سفید تائید کرد که آمریکا در حال حاضر در واکسینه کردن شهروندانش از همه کشورهای جهان جلوتر است. به گزارش کندین پرس، ظرفیت تولید واکسن آمریکا در جهان رقیب ندارد .این ظرفیت تقریبا به طور کامل برای واکسینه کردن مردم آمریکا به کار گرفته شده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19