پربازدید

ویدیو

کووید-19

آمار کرونا در تورنتو و انتاریو _ جمعه 14 می

آمار مبتلایان جدید در انتاریو در همان محدوده چند روز گذشته است. انتاریو صبح جمعه خبر از شناسایی 2362 بیمار جدید و 26 فوتی جدید داد.

این تعداد بیمار جدید با تست کردن 44 هزار نفر شناسایی شدند. روز پنجشنبه تقریبا یکصد و چهل و یک هزار دوز واکسن تزریق شد و جمع واکسن تزریق شده به 6.7 میلیون دوز رسید. انتاریو 14.5 میلیون جمعیت دارد که می توان گفت تا کنون حداقل 45 درصد جمعیت بزرگسالان آن حداقل یک دوز واکسن دریافت کرده اند.

ارقام کرونا در انتاریو در 24 ساعت گذشته

  • تعداد مبتلایان جدید: 2362 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 504.533 نفر
  • تعداد فوتی های جدید: 26 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 8431 نفر
  • تعداد افراد بستری در بیمارستانها در صبح جمعه: 1582 نفر
  • از این تعداد 777 نفر در بخشهای مراقبت ویژه و 560 نفر متصل به ونتیلیتور هستند.
  • تعداد واکسن تزریق شده در 24 ساعت گذشته: 141 هزار دوز
  • جمع واکسن تزریق شده تا کنون: 6.7 میلیون دوز
  • تعداد تستهای جدید: 44 هزار تست
  • از 2362 بیمار جدید، 691 نفر از تورنتو، 563 نفر از منطقه پیل و 224 نفر از منطقه یورک بودند. 

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19