پربازید

ویدیو

کووید-19

آمار کرونا در انتاریو هنوز بیقرار است

خوشبختانه ارقام روزانه کرونا در انتاریو یکی ـ دو روزی است که کاهش داشته.

تعداد مبتلایان جدید کرونا در انتاریو در 24 ساعت گذشته (صبح یکشنبه تا صبح دوشنبه 26 اپریل) 3510 نفر بود. همچنین 24 فوت جدید گزارش شد.

تعداد افراد بستری در بیمارستانها هنوز بالاست و در مرز 2270 نفر است. البته ده درصد بیمارستانها در صبح دوشنبه هنوز آمارشان را اعلام نکرده بودند. از این عده 877 نفر در بخشهای آی سی یو بودند که 605 نفرشان به ونتیلیتور متصل هستند.

تورنتو، منطقه پیل و منطقه یورک هنوز بالاترین تعداد مبتلایان را دارند.

آمار کرونا در انتاریو در 24 ساعت گذشته

  • تعداد مبتلایان جدید: 3510 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون:
  • تعداد مرگهای جدید: 24 نفر
  • جمع مرگها تا کنون:
  • تعداد تستهای انجام شده در روز یکشنبه: 33.800 تست
  • تعداد واکسن تزریق شده در روز یکشنبه: 69.308 دوز

ـ تعداد واکسن تزریق شده تا کنون: چهار میلیون و 696 هزار دوز

  • از 3510 بیمار جدید، 1015 نفر از تورنتو، 909 نفر از منطقه پیل، 391 نفر از منطقه یورک، 244 نفر از منطقه دورهام و 206 نفر از اتاوا هستند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19