پربازدید

ویدیو

کووید-19

 آمار بیکاری در شهرها و استانهای کشور در ماه سپتامبر

 سازمان آمار کانادا آمار کار و بیکاری در کشور را در ماه سپتامبر اعلام کرد  که نشان می دهد  نرخ بیکاری از ۱۰.۲  درصد در ماه آگوست به ۹ درصد در ماه سپتامبر کاهش یافته. در ماه سپتامبر ۳۷۸ هزار شغل جدید ایجاد شده.

 مادران و پدران

 سازمان آمار  اطلاعات خوبی درباره مادران و پدران شاغل و نیمه شاغل ارائه داده. به گفته سازمان آمار تعداد مادرانی که در ماه سپتامبر کمتر از نصف ساعات معمول کار کرده‌اند ۷۰ درصد بیشتر از ماه فوریه است . در مقایسه با آن تعداد پدرانی که در ماه سپتامبر کمتر از نصف ساعات معمول کار کرده اند ۲۳ درصد بیشتر از ماه فوریه بود.

آمار و گزا رش‌های ماه‌های اخیر همگی حکایت از آن دارند  که بحران اقتصادی ناشی از پاندمیک کرونا فشار بسیار بیشتری بر مادران شاغل وارد کرده.

 در مجموع آمار اشتغال در ماه سپتامبر بسیار بهتر از آن بوده که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند. پیش بینی ها حاکی از آن بود که کشور در ماه سپتامبر ۱۵۶ هزار شغل جدید ایجاد می کند و نرخ بیکاری از ۱۰.۲ درصد به ۹.۷درصد کاهش می یابد.

  نرخ بیکاری در شهرهای مختلف

 در زیر نرخ بیکاری در ماه سپتامبر در شهرها و استان‌های مختلف کشور را ملاحظه می کنید.  ارقام داخل پرانتز نرخ بیکاری در ماه آگوست است:

 نرخ بیکاری در شهرها

St. John’s, N.L. 9.8 per cent (10.5)

Halifax 8.4 per cent (10.1)

Moncton, N.B. 7.1 per cent (7.0)

Saint John, N.B. 10.1 per cent (9.7)

Saguenay, Que. 5.4 per cent (6.3)

Quebec City 5.0 per cent (6.3)

Sherbrooke, Que. 7.4 per cent (8.2)

Trois-Rivieres, Que. 6.3 per cent (7.6)

Montreal 10.7 per cent (11.8)

Gatineau, Que. 8.1 per cent (8.1)

Ottawa 8.7 per cent (9.5)

Kingston, Ont. 9.1 per cent (10.1)

Peterborough, Ont. 11.2 per cent (10.0)

Oshawa, Ont. 9.6 per cent (11.4)

Toronto 12.8 per cent (13.9)

Hamilton, Ont. 8.9 per cent (10.0)

St. Catharines-Niagara, Ont. 8.7 per cent (11.3)

Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ont. 12.2 per cent (12.9)

Brantford, Ont. 8.1 per cent (9.8)

Guelph, Ont. 9.6 per cent (11.1)

London, Ont. 8.9 per cent (9.3)

Windsor, Ont. 9.8 per cent (10.1)

Barrie, Ont. 9.4 per cent (9.2)

Greater Sudbury, Ont. 8.5 per cent (8.6)

Thunder Bay, Ont. 8.3 per cent (9.2)

Winnipeg 9.4 per cent (10.4)

Regina 7.4 per cent (9.3)

Saskatoon 9.2 per cent (10.8)

Calgary 12.6 per cent (14.4)

Edmonton 12.6 per cent (13.6)

Kelowna, B.C. 8.0 per cent (9.0)

Abbotsford-Mission, B.C. 8.0 per cent (8.2)

Vancouver 11.1 per cent (12.8)

Victoria 9.1 per cent (10.3)

 

  نرخ بیکاری در استانها

Newfoundland and Labrador 14.8 per cent (13.1)

Prince Edward Island 10.1 per cent (10.7)

Nova Scotia 7.9 per cent (10.3)

New Brunswick 10.4 per cent (9.4)

Quebec 7.4 per cent (8.7)

Ontario 9.5 per cent (10.6)

Manitoba 7.0 per cent (8.1)

Saskatchewan 6.8 per cent (7.9)

Alberta 11.7 per cent (11.8)

British Columbia 8.4 per cent (10.7)

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19