پربازدید

ویدیو

کووید-19

آمارکرونا در انتاریو کمترین رقم در دو ماه اخیر

تعداد مبتلایان جدید انتاریو روز سه شنبه به پائین ترین رقم در هشت هفته گذشته رسید

انتاریو روز دوشنبه ( روز شکرگزاری) ۴۵۸ بیمار جدید و روز سه شنبه ۱۲ اکتبر ۳۹۰ بیمار جدید گزارش کرد که کمترین تعداد روزانه در هشت هفته گذشته است.

در این دو روز همچنین دو مرگ جدیدگزارش شد.

کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو گفت از ۳۹۰ بیمار جدید روز سه شنبه ۲۶۰ نفرشان خود را به طور کامل واکسینه نکرده و یا سوابق واکسیناسیون روشنی ندارند. یکصد و سی نفر از این افراد نیز به طور کامل واکسینه بودند.

از ۴۵۸ بیمار جدید روز دو شنبه نیز ۱۲۵ نفرشان به طور کامل واکسینه بودند.

در دو روز دوشنبه و سه شنبه نتیجه ۳۹ هزار تست کرونا در انتاریو مشخص شد که ۱.۹ درصد پاسخها مثبت بود.

صبح سه شنبه ۱۵۵ بیمار در بیمارستانهای استان و ۱۴۹ نفر در بخشهای مراقبت ویژه بستری بودند. در دو روز گذشته همچنین ۱۷۷۲۵ دوز واکسن تزریق شد.

تاکنون ۲۲ میلیون دوز واکسن در انتاریو تزریق شده و ۸۷.۱ درصد بزرگسالان ۱۲ سال به بالا حداقل یک دوز و ۸۲.۴ درصد دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.

از ۳۹۰ بیمار جدید روز سه شنبه ۱۱۷ مورد به دانش آموزان و کارکنان مدارس مربوط می شود.

شش مدرسه انتاریو فعلاً به علت شیوع کرونا تعطیل شده و تاکنون ۱۴ درصد مدارس استان حداقل یک مورد ابتلا به کرونا را گزارش کرده اند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=156546بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19