پربازدید

ویدیو

کووید-19

آدم برفی ترامپ در نیوفاندلند

جیمز کیتینگ و پسر شانزده ساله اش اشتون در شهر سنت جانز نیوفاند لند زندگی می کنند آنها هر سال زمستان آدم برفی بسیار بزرگی در چمن مقابل خانه شان درست می کنند که توجه عموم را جلب می کند. این پدر و پسر امسال تصمیم گرفتند آدم برفی شان را به شکل دانلد ترامپ بسازند و به این وسیله خداحافظی سردی با او بکنند که هرگز از یاد ها نرود. آدم برفی امسال آنها دانلد ترامپ را با دهانی باز و چشمانی بی احساس نشان می دهد که دستها را به علامت تسلیم بالا برده، و کراوات قرمزش روی برفهای آبی ولو شده .

جیمز کیتینگ به کندین پرس گفت هدف او و پسرش این بوده که نشان دهند دانلد ترامپ در جنجال غرق شده .

این همه زحمت و هنمرنمایی به زودی به زیر برف خواهد رفت زیرا بعد از ظهر پنجشنبه ریزش برف سنگینی آغاز می شود که ارتفاعش شاید به 30 سانتیمتر برسد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138743بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19