پربازدید

ویدیو

کووید-19

آخرین هواپیمای کانادا کابل را ترک کرد

آخرین هواپیمای کانادا صبح پنجشنبه کابل پایتخت افغانستان را ترک کرد و تعداد نامشخصی از افغانهایی که در طول ده سال عملیات نظامی کانادا در آن کشور به نیروهای کانادا کمک کرده بودند را پشت سر به جا گذاشت.

ژنرال وین آیر Wayne Eyre رئیس ستاد نیروهای مسلح کانادا بامداد پنجشنبه در گزارش کوتاهی گفت کانادا تا آنجا که می توانست در افغانستان ماند و غم انگیز است که ارتش نمی توانست بیش از این در افغانستان بماند و افغانهای بیشتری را نجات دهد.

به گزارش کندین پرس، ژنرال آیر گفت اکثریت بزرگی از پرسنل کانادایی نیمه شب به وقت شرق کانادا فرودگاه کابل را ترک کردند.

از سوی دیگر کاخ سفید آمریکا گزارش داد که در 24 ساعت منتهی به بامداد پنجشنبه به وقت واشنگتن، سیزده هزار و چهارصد نفر از افغانستان تخلیه شدند که 5100 نفر آنها توسط هواپیماهای آمریکا و 8300 نفر توسط هواپیماهای نیروهای ائتلاف منتقل شدند.

به گفته مارکو مندیسینو وزیر مهاجرت کانادا تا تاریخ 24 آگوست بیش از 2700 نفر با هواپیما از کابل به خارج از افغانستان انتقال داده شدند که شامل پناهندگان افغان، شهروندان کانادا، افراد دارای اقامت دائم کانادا و همچنین افرادی از ملیتهای دیگر بودند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19