پربازدید

ویدیو

کووید-19

آخرین آمار مبتلایان کووید در تورنتو و انتاریو

در انتاریو برای پنجمین روز متوالی تعداد مبتلایان جدید بیشتر شد.

تعداد مبتلایان جدید در روز شنبه به ۲۵۸ نفر رسید. این تعداد در روز جمعه ۲۲۶ نفر و در روز پنجشنبه ۲۱۸ نفر بود.

تاکنون ۸.۹ میلیون (۶۹ درصد) از جمعیت ۱۴.۵ میلیون نفری انتاریو هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.

به گفته کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو، از ۲۵۸ ابتلای جدید در روز شنبه، ۵۳ نفر از تورنتو، ۳۳ نفر از منطقه یورک، ۲۸ نفر از منطقه واترلو، ۲۷ نفر از همیلتون و ۲۶ نفر از منطقه پیل هستند.

ارقام جدید انتاریو

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۲۵۸ نفر
ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۵۵۰۴۳۶ نفر
ـ تعداد مرگهای جدید: ۶ نفر
ـ جمع تعداد مرگها تاکنون: ۹۳۴۵ نفر
ـ جمع تعداد بهبود یافتگان تاکنون: ۵۳۹۴۸۵ نفر
ـ تعداد تستهای انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته: بیش از ۱۹۱۰۰ تست
ـ تعداد واکسنهای تزریق شده در ۲۴ ساعت گذشته: بیش از ۸۱۵۹۰ دوز
ـ جمع تعداد واکسنهای تزریق شده تاکنون: بیش از ۱۹.۴ میلیون دوز
ـ تعداد افراد بستری در بخشهای آی سی یو در روز شنبه: ۱۱۲ نفر (۸۳ نفر از این افراد متصل به ونتیلیتور هستند.)

تعداد مبتلایان به تفکیک سن و جنسیت

ـ تعداد مبتلایان مرد: ۲۷۴۳۷۸ نفر (۴۹.۸۵ درصد)
ـ تعداد مبتلایان زن: ۲۷۲۳۷۶ نفر (۴۹.۴۸ درصد)
ـ تعداد مبتلایان و فوتی های زیر ۱۹ سال: ۸۹۱۳۳ ابتلا ، ۴ فوت
ـ تعداد مبتلایان و فوتی های بین ۲۰ تا ۲۹ سال: ۱۱۶۴۹۴ نفر ، ۲۶ فوت
ـ تعداد مبتلایان و فوتی های بین ۳۰ تا ۳۹ سال: ۸۹۷۰۶ نفر ، ۶۰ فوت
ـ تعداد مبتلایان و فوتی های بین۴۰ تا ۴۹ سال: ۷۸۹۲۲ نفر ، ۱۴۳ فوت
ـ تعداد مبتلایان و فوتی های بین۵۰ تا ۵۹ سال: ۷۷۸۰۰ نفر ، ۴۶۲ فوت
ـ تعداد مبتلایان و فوتی های بین ۶۰ تا ۶۹ سال: ۴۸۷۱۱ نفر ، ۱۰۸۳ فوت
ـ تعداد مبتلایان و فوتی های بین ۷۰ تا ۷۹ سال: ۲۴۲۸۰ نفر ، ۱۹۱۶ فوت
ـ تعداد مبتلایان و فوتی های بین ۸۰ تا ۸۹ سال: ۱۶۵۷۶ نفر ، ۳۱۷۷ فوت
ـ تعداد مبتلایان و فوتی های بالای ۹۰ سال: ۸۶۴۰ نفر ، ۲۴۷۳ فوت

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=149601بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19