پربازدید

ویدیو

کووید-19

آخرین آمار مبتلایان کووید در انتاریو

روز یکشنبه ۲۱ فوریه، تعداد مبتلایان جدید انتاریو ۱۰۳۱ نفر و ۱۳ مرگ اعلام شد.

به گفته کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو، از ۱۰۳۱ مبتلای جدید، ۳۴۴ نفر از تورنتو، ۱۵۶ نفر از منطقه پیل و ۱۲۲ نفر از منطقه یورک هستند.

ارقام جدید انتاریو

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۱۰۳۱ نفر
ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۲۹۳۰۸۶ نفر
ـ تعداد مرگهای جدید: ۱۳ نفر
ـ جمع تعداد مرگها تاکنون: ۶۸۶۱ نفر
ـ جمع تعداد بهبود یافتگان تاکنون: ۲۷۵۸۵۴ نفر
ـ تعداد تستهای انجام شده در روز یکشنبه: ۴۸۲۰۰ تست
ـ تعداد افراد بستری در بیمارستانهای انتاریو در روز یکشنبه: ۶۶۰ نفر (۲۷۷ نفر از این افراد در بخشهای آی سی یو و ۱۸۱ نفر متصل به ونتیلیتور هستند.)
ـ جمع تعداد واکسنهای تزریق شده تاکنون: ۵۵۶۵۳۳ دوزبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19