پربازدید

ویدیو

کووید-19

آخرین آمار مبتلایان کووید در انتاریو

روز شنبه ۲۰ فوریه، تعداد مبتلایان جدید انتاریو ۱۲۲۸ نفر و ۲۸ مرگ اعلام شد.

این بالاترین تعداد روزانه در یک هفته گذشته محسوب می شود.

به گفته کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو، از ۱۲۲۸ مبتلای جدید، ۳۳۱ نفر از تورنتو، ۲۲۸ نفر از منطقه پیل و ۱۳۲ نفر از منطقه یورک هستند.

ارقام جدید انتاریو

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۱۲۲۸ نفر
ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۲۹۱۹۹۹ نفر
ـ تعداد مرگهای جدید: ۲۸ نفر
ـ جمع تعداد مرگها تاکنون: ۶۸۴۸ نفر
ـ جمع تعداد بهبود یافتگان تاکنون: ۲۷۴۷۱۴ نفر
ـ جمع تعداد واکسنهای تزریق شده تاکنون: ۵۴۰۱۲۹ دوز
ـ تعداد افراد بستری در بیمارستانهای انتاریو در روز شنبه: ۷۶۹۹ نفر (۲۶۳ نفر از این افراد در بخشهای آی سی یو و ۱۸۱ نفر متصل به ونتیلیتور هستند.)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19