پربازدید

ویدیو

کووید-19

آخرین آمار مبتلایان کووید در انتاریو

روز شنبه ۳ اپریل، تعداد مبتلایان جدید انتاریو ۳۰۰۹ نفر و ۱۶ مرگ اعلام شد.

به گفته کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو، بیشترین رشد در تعداد مبتلایان از تورنتو و منطقه پیل گزاش شده اند.

ارقام جدید انتاریو

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۳۰۰۹ نفر
ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۳۵۸۵۵۸ نفر
ـ تعداد مرگهای جدید: ۱۶ نفر
ـ جمع تعداد مرگها تاکنون: ۷۴۲۸ نفر
ـ جمع تعداد بهبود یافتگان تاکنون: ۳۲۷۹۴۰ نفر  (۹۱.۵ درصد کل مبتلایان تاکنون)
ـ تعداد تستهای انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته: بیش از ۵۹۱۰۰ تست
ـ جمع تعداد تستهای انجام شده در انتاریو تاکنون: بیش از ۱۲.۵ میلیون تست (رقم دقیق: ۱۲۷۳۴۹۱۳ تست)
ـ تعداد واکسنهای تزریق شده در ۴۸ ساعت گذشته: ۱۴۷۷۴۹ دوز
ـ جمع تعداد واکسنهای تزریق شده تاکنون: نزدیک به ۲.۵ میلیون دوز (رقم دقیق: ۲۴۲۴۰۶۳ دوز)
ـ تعداد افراد بستری در بیمارستانهای انتاریو در روز شنبه: ۷۹۶ نفر (۴۵۱ نفر از این افراد در بخشهای آی سی یو و ۲۶۱ نفر متصل به ونتیلیتور هستند.)

تعداد مبتلایان به تفکیک سن و جنسیت

ـ تعداد مبتلایان مرد: ۱۷۷۳۲۰ نفر
ـ تعداد مبتلایان زن: ۱۷۹۱۴۶ نفر
ـ تعداد مبتلایان زیر ۱۹ سال: ۵۱۹۱۰ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین ۲۰ تا ۳۹ سال: ۱۳۱۳۱۱ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین۴۰ تا ۵۹ سال: ۱۰۳۰۲۵ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین ۶۰ تا ۷۹ سال: ۵۰۶۰۴ نفر
ـ تعداد مبتلایان بالای ۸۰ سال: ۲۱۶۱۴ نفربیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19