پربازدید

ویدیو

کووید-19

آتش سوزی در مرکز تولید ماریجوانا در غرب تورنتو

صبح چهارشنبه دهها مامور آتش نشانی در یک واحد بزرگ تولید ماریجوانا در میلتون مشغول خاموش کردن آتش بودند.

میلتون در میانه راه تورنتو به واترلو است.

کارشناسان آتش نشانی این آتش سوزی را ”قابل توجه“ خواندند. حداقل 15 ماشین آتش نشانی از دو واحد اوکویل و برمپتون در محل حاضر بودند و ماموران از یک بامداد چهارشنبه مشغول اطفای حریق بودند. عکسهای منتشر شده نشان می دهد که بخش بزرگی از سقف این تاسیسات نابود شده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19