کانادا

لابسترهای نارنجی، زرد، آبی و سبز در نوا اسکوشیا (Nova Scotia)هیاهوی بسیاری را در میان ساکنان کامیونیتی Bedford به راه انداخته اند.

لابسترهای رنگی!

پنج لابستر رنگارنگ کمیاب که در آبهای جنوب غربی نوا اسکوشیا (Nova Scotia) و شهر کانسو (Canso) به دام افتادند، هیاهوی بسیاری را در میان…