دانستنی های مربوط به مهریه: چگونگی پرداخت مهریه زیر 110 سکه و بالاتر از 110 سکه

“مهاجران جدیدی که در کشور دیگری ازدواج کرده اند برای مسائلی همچون طلاق شرایط و سئوالات خاصی دارند. مهاجران جدید ایرانی تبار نیز که در ایران ازدواج کرده اند از این مقوله مستثنی نیستند. آن دسته از زن و شوهرهای ایرانی تبار که از هم طلاق می گیرند در مورد نحوه به اجرا درآوردن طلاق ایرانی، و یا مسائلی چون مهریه سئوالاتی دارند. در مورد آخرین قوانین مربوط به مهریه و پرداخت آن در ایران، هم شایعات و هم سئوالات بسیار است.”

در این رابطه یادداشت زیر را از خانم فائزه کاشانی نژاد وکیل دادگستری ایران که در تورنتو نیز مدیریت یک دفتر ازدواج رسمی (ایرانی، شرعی و کانادایی) را به عهده دارند دریافت کردیم که توجه شما را به آن جلب می کنیم:

این تصور که در قوانین جدید ایران، مهریه تا سقف 110 عدد سکه مجاز است و اینکه قاضـی به پرداخت بیش از 110 سکه رای نمی دهد کاملا اشتباه است.آگهی

بعد از صدور رای درخصوص پرداخت مهریه، اگر شوهر دادخواست اعسار (عدم توانایی مالی) ارائه ندهد ویا ارائه دهد و اعسارش پذیرفته نشود، موظف است مهریه را یکجا پرداخت کند.

مهریه از دو حالت خارج نیست:

حالت اول مهریه تا سقف 110 سکه
در اینصورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، این پرداخت یکجا نیست ودرواقع براساس درخواست اعسار، قسطی میشود. اما اگر شوهر برای پرداخت تمام یا پرداخت اقساط اقدامی نکند راهی زندان خواهد شد.

حالت دوم مهریه بیش از 110 سکه تعیین شده باشد
دراین وضعیت، در ابتدا باید 110 سکه مطابق قانون پرداخت شود. حال اگر شوهر 110 عدد سکه از مهریه را بپردازد ولی مابقی را ندهد، دیگر بـرای دریافـت بیـش از 110 سکـه نمی توان او را زندانی کرد. بلکه می توان از او اموالی را به دادگاه معرفی و یا ازدادگاه نسبت به پرداخت اقساطی مابقی مهریه توسط شوهر درخواست حکم نمود.

***

در صورت هر گونه سئوال یا اطلاعات بیشتر می توانید با دفتر وکالت فائزه کاشانی نژاد تماس بگیرید: 3532-725-416

فائزه کاشانی نژاد وکیل دادگستری ایران 

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید