شاوینیگان

همسر ژان کرتیین نخست وزیر سابق کانادا درگذشت

آیلین کِرِتییَن Aline Chretien همسر ژان کرتیین، نخست وزیر سابق کانادا، درگذشت. او هشتاد و چهار سال داشت. ژان کرتیین پیوسته از همسرش به عنوان مشاور امین خود یاد می کرد. سخنگوی خانواده کرتیین گفت او صبح شنبه در خانه شان در...