ایرانی ـ کانادایی

امیر روش، پزشک ساکن وینیپگ، به جرم شش فقره تعرض جنسی به بیمارانش به هفت سال زندان محکوم شد

امیر رَوش، پزشک ساکن وینیپگ، به جرم شش فقره دست درازی جنسی به شش تن از زنانی که بیمارش بودند، به هفت سال زندان محکوم شد. قاضی دادگاه وینیپگ گفت، دکتر امیر روش این زنان را هنگام معاینات، بازیچه رفتار تحقیر آمیز خود قرار می...

آیس: رضا سهامی متهم به رهبری باند قاچاق انسان از ایران دستگیر شد

واحد «آیس» ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) که زیر نظر وزارت امنیت سرزمینی آمریکا فعالیت می کند، گفت شخصی به نام رضا سهامی دستگیر شده است. واحد آیس مسئولیت اجرای قوانین مهاجرتی و گمرکات آمریکا را به عهده دارد. این واحد روز...