اوشاوا

نگاهی به اخبار پرخواننده تورنتو و کانادا در این روزها

اخبار و گزارشهای تازه و دست اول روزنامه آنلاین سلام تورنتو را در هفته گذشته دهها هزار نفر خواندند و صدها نفر به اشتراک گذاشتند. گزیده‌ای از پرخواننده ترین اخبار تورنتو و کانادا در این روزها را در اینجا ملاحظه می...

مشخصات خانواده مهربان اوشاوا اعلام شد

مشخصات اعضای خانواده ای که در تیراندازی جنون آمیز یکی از بستگانشان در بامداد جمعه گذشته در اوشاوا کشته شدند اعلام شد. کریس تِرِینِر Chris Traynor پنجاه ساله و سه فرزندش بِرَدلی 20 ساله، اَدِلِید 15 ساله، و جوزف 11 ساله در این...

نگاهی به اخبار پرخواننده تورنتو و کانادا در این روزها

اخبار و گزارشهای تازه و دست اول روزنامه آنلاین سلام تورنتو را در هفته گذشته دهها هزار نفر خواندند و صدها نفر به اشتراک گذاشتند. گزیده‌ای از پرخواننده ترین اخبار تورنتو و کانادا در این روزها را در اینجا ملاحظه می...