پربازید

ویدیو

کووید-19

Mortgage و مدیریت ریسک

قطعا همه میدانیم که عمده ترین و بیشترین مبلغ بدهی اکثر ما مهاجرین در کانادا مبلغ Mortgage ماست که شهر تورنتو و ساکنین آن بالاترین رتبه را در داشتن این بدهی کسب کرده اند که خدا می داند در صورت بالا رفتن نرخ بهره ها چه به سر این پرداختی Mortgage و صاحبان آن خواهد آمد متاسفانه آمار ها نشان میدهند که بیشترین حراج خانه ها (Foreclosure) به دلیل عدم توانایی پرداخت صاحبان این Mortgage ها و حتا آمار بیماری و فوت ناگهانی ناشی از این فشار مالی در همین زمان ها اتفاق میافتند.

همیشه برای پیش بینی و پیش گیری از بروز چنین مسائلی و به منظور مدیریت ریسکی که میتواند شامل ما هم بشود میتوان راهکارهائی را در نظر گرفت و به آنها مجهز بود. 

بیمه یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت ریسک در دنیاست چه به شکل فردی آن و چه به شکل گروهی و بیزنسی.

همانطور که در بالا اشاره کردم داشتن Mortgae و پیشگیری از ریسک هایـی که به همراه خود می آورد باید بطور جدی مورد توجه قرار گیرد. 

در نتیجه قبل از گفتن «بله» برای گرفتن بیمه Mortgage از بانک لطفاً پرس و جو، مقایسه و سبک سنگین کنید.

اگر به تازگی Mortgage گرفته اید، یا در جریان گرفتن آن هستید، بجاست بدانید که بعد از پذیرفته شدن شما از طرف بانک یا هر Lender (وام دهنده) دیگری و قبل از اینکه اوراق را امضاء کنید، داشتن و گرفتن بیمه Mortgage به شما پیشنهاد می شود.

بخصوص بانکها اگر دارای این بیمه باشند با عنوان کردن اینکه به شما نرخ بهتری از Mortgage را خواهند داد، خرید آن را از خودشان اصرار می ورزند.

به شما قویاً توصیه می کنم قبل از «بله» گفتن، موارد زیر را در نظر بگیرید:

نوع بیمه Mortgage بانکها که سالهاست فروخته می شود به بیمه کردیتورها «Creditor’s Insurance» معروف است.

و این بدان معناست که در واقع همیشه باقی مانده بدهی شما (Loan Balance) که در اینجا Mortgage است، تحت پوشش بیمه است نه مبلغی که از ابتدا به خاطر آن تصمیم به خریداری بیمه گرفته اید.

لازم است بدانید که هر لحظه می توانید با یک تلفن تصمیم به متوقف کردن (Cancel) بیمه Mortgage تان نمائید ولی قبل از این کار حتماً آنرا با یک بیمه مناسب جایگزین کنید.به مقایسه زیر توجه کنید:

بیمه Mortgage از بانک

ـ پوشش بیمه، یک پوشش گروهی است.

ـ بانک صاحب بیمه است و شما هیچ کنترلی روی آن ندارید.

ـ حق بیمه پرداختن می تواند بنا به نظر بانک افزایش یا بد و متغیر باشد.

ـ پوشش بیمه شما همیشه برای باقی مانده بدهی تان خواهد بود زیرا در طی زمان، شما در حال پرداخت بدهی تان به بانک هستید و آنرا کاهش می دهید در حالیکه همیشه برای مبلغ اولیه Mortgage تان حق بیمه پرداخت می کنید. در نتیجه به مرور زمان پولی که می دهید برای مبلغ Mortgage تان خیلی گران است.

ـ بیمه Mortgage می تواند توسط بانک متوقف شده و خاتمه یابد (Cancel) 

ـ بیمه شما در صورتیکه Mortgage تان را برای نرخ بهتری به بانک دیگری منتقل کنید و یا خانه تان را بفروشید خاتمه خواهد یافت. (Not Portable)

ـ بیمه Mortgage قابل تغییر و تبدیل به انواع دیگر بیمه در صورت نیاز نیست.

ـ در صورت فوت، بانک وارث پول بیمه است و آنرا دریافت خواهد کرد.

ـ شما بیمه را از یک کارمند بانـک خریـداری می کنید که حتی لیسانس و اطلاعات کافی فروش این بیمه و جزئیات آن را ندارد.

ـ اگر شما به سختی بیمار شوید یا کارتان را از دست بدهید و قادر به پرداخت Mortgage تان نباشید، بیمه تان هم بطور اتوماتیک متوقف خواهد شد.

بیمه عمر

ـ شما یک بیمـه شخصی و مستقل خریداری می کنید.

ـ شما صاحب بیمه هستید و کاملاً می توانید کنترل آنرا داشته باشید.

ـ حق بیمه ثابتی نسبت به بیمه و طول زمانی که آنرا دارید خواهید پرداخت که مبلغ آن گارانتی بوده و غیر قابل تغییر می باشد.

ـ می توانید هر سقف از پوشش بیمه را که مایلید خریداری کنید که نه تنها Mortgage بلکه تعهدات مالی دیگرتان را هم تحت پوشش قرار دهد.

ـ شرکت بیمه قادر به کنسل کردن بیمه شما نیست و فقط شمائید که می توانید در صورت تمایل و به دلائل شخصی آنرا کنسل کنید.

ـ بیمه شما به Mortgage تان وصل نیست و براحتی می توانید در صورت پیدا کردن نرخ بهتر از بانک دیگری Mortgage تان را از بانکی به بانک دیگر منتقل کنید بدون اینکه نیازی به انتقال بیمه باشد. (Portable)

ـ براحتی می توانید بیمه تان را به نوع بهتری (دیگری) تبدیل کنید Convertible بدون اینکه وضیت سلامتی شما دوباره بررسی شود. 

ـ شمائید که تصمیم می گیرید که وارث یا ذینفع بیمه تان چه کسی باشد

ـ اگر Mortgage به اسم شما و همسرتان است می توانید برای هر دو بیمه بگیرید و در این صورت مبلغ بیمه در صورت فوت هر دو یعنی 2 برابر پرداخت می شود.

ـ مهمتر از همه اینکه شما این بیمه را از یک مشاور بیمه و کسی که لیسانس این کار را دارد و برای آن آموزشهـای لازم را دیده خریداری می کنید و او می داند چگونه نیاز شما را بررسی کند.

ـ اگر شما به سختی بیمار شوید یا کارتان را از دست بدهید و قادر به پرداخت Mortgage تان نباشید هنوز می توانید بیمه تان را حفظ کرده و در صورت فوت، وراث آنرا دریافت نمایند.

با این مقایسه ساده براحتی می توانید تصمیم خود را بگیرید و متعجب خواهید شد اگر بگویم که در بیشتر موارد علی رغم معایبی که بیمه Mortgage بانک دارد، گرانتر از بیمه شخصی تان نیز خواهد بود!……. تصمیم مدیریت این مسائل با شماست …

مهندس فرحنازجاهد

Member of Million Dollars

Round Table -MDRT 

کارشناس ارشد بیمه، مشاور 

در سرمایه گذاری های تضمینیبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19