ارز

طلا، نفت، بنزین

قیمت طلا، نفت، بنزین و دلار در سه شنبه 26 می: . طلا:  هر اونس 1707 دلار آمریکا نفت: هر بشکه 33.67 دلار آمریکا دلار کانادا: 72.48 سنت آمریکا بنزین در تورنتو: هر لیتر 95.9 سنت...

طلا، نفت، بنزین

قیمت طلا، نفت، بنزین و دلار در پنجشنبه ۲۱ می: . طلا: هر اونس 1721 دلار آمریکا نفت: هر بشکه 34.02 دلار آمریکا دلار کانادا: 71.64 سنت آمریکا بنزین در تورنتو: 95.9 سنت...

تـ‍ازه ترین خبرهای تـــورنتو و کـانادا، پنجشنبه 21 می

 روزنامه آنلاین سلام تورنتو هر روز منتخبی از اخبار تورنتو و کانادا را از خبرگزاریهای معتبر کانادایی نظیر کندین پرس، سازمان آمار کانادا، موسسات نظرسنجی، دانشگاهها، اتاقهای خبر نهادها و منابع مستقل به شما خوانندگان عزیز...

طلا، نفت، بنزین

قیمت طلا، نفت، بنزین و دلار در سه شنبه 19 می: . طلا: هر اونس 1745 دلار آمریکا نفت: هر بشکه 31.91 دلار آمریکا دلار کانادا: 71.99 سنت آمریکا بنزین در تورنتو: هر لیتر 92.9 سنت...

طلا، نفت، بنزبن

قیمت طلا، نفت، بنزین و دلار در جمعه 15 می: . طلا: هر اونس 752  دلار آمریکا نفت: هر بشکه 28.56 دلار آمریکا دلار کانادا: 70.99 سنت آمریکا بنزین در تورنتو: هر لیتر 87.9 قیمت بنزین در روز شنبه به 90.9 سنت افزایش...

طلا، نفت، بنزین

قیمت طلا، نفت، بنزین و دلار در چهارشنبه ۱۳ می: . طلا: هر اونس 1715 دلار آمریکا نفت: هر بشکه 26.36 دلار آمریکا دلار کانادا: 71.18 سنت آمریکا بنزین در تورنتو: هر لیتر 90.9 سنت...

طلا، نفت، بنزین

قیمت طلا، نفت، بنزین و دلار در سه شنبه 12 می: . طلا: هر اونس 1713 دلار آمریکا نفت: هر بشکه 26.07 دلار آمریکا دلار کانادا: 71.48 سنت آمریکا بنزین در تورنتو: هر لیتر 92.9 سنت...

طلا، نفت، بنزین

قیمت طلا، نفت، بنزین و دلار در پنجشنبه ۷ می : . طلا: هر اونس 1698 دلار آمریکا نفت: هر بشکه 27.55 دلار آمریکا هر دلار کانادا: 71.02 سنت ‌آمریکا بنزین در تورنتو: هر لیتر 90.9 سنت...

طلا، نفت، بنزین

قیمت طلا، نفت، بنزین و دلار در پنجشنبه ۷ می : . طلا: هر اونس 1698 دلار آمریکا نفت: هر بشکه 27.55 دلار آمریکا هر دلار کانادا: 71.02 سنت ‌آمریکا بنزین در تورنتو: هر لیتر 90.9 سنت...

 طلا، نفت، بنزین

قیمت طلا، نفت، بنزین و دلار در چهارشنبه ۶ می : . طلا: هر اونس 1690 دلار آمریکا نفت: هر بشکه 25.19 دلار آمریکا دلار کانادا: 70.72 سنت کانادا بنزین در تورنتو: 87.9 سنت...

طلا، نفت، بنزین

قیمت طلا، نفت، بنزین و دلار در دوشنبه چهار می: . طلا: هر اونس ۱۷۰۹ دلار آمریکا نفت: هر بشکه ۱۹.۹۳ دلار آمریکا دلار کانادا: ۷۰.۹۵ سنت آمریکا بنزین در تورنتو: هر لیتر ۸۵.۹۰ سنت...

طلا، نفت، بنزین

قیمت طلا، نفت، بنزین و دلار در جمعه اول می: . طلا: هر اونس ۱۷۰۲ دلار آمریکا نفت: هر بشکه 19.14 دلار آمریکا دلار کانادا: 70.98 سنت آمریکا بنزین در تورنتو: 81.9 سنت...

طلا، نفت، بنزین

قیمت طلا، نفت، بنزین و دلار در پنجشنبه 30 اپریل: . طلا: هر اونس ۱۷۲۰ دلار آمریکا نفت: هر بشکه 17.60 دلار آمریکا دلار کانادا: 72.3 سنت آمریکا بنزین در تورنتو: هر لیتر 81.9 سنت...

طلا، نفت، بنزین

قیمت طلا، نفت، بنزین و دلار در دوشنبه 27 اپریل: . طلا: هر اونس ۱۷۳۵ دلار نفت: هر بشکه 12.11 دلار آمریکا دلار کانادا: 71.12 سنت آمریکا بنزین در تورنتو: هر لیتر 82.9 سنت...

طلا، نفت، بنزین

بهای طلا، نفت، بنزین در روز چهارشنبه به قرار زیر بود: طلا:   هر اونس 1727.20 دلار آمریکا نفت: هر بشکه (تحویل ماه جون) 14.62 دلار آمریکا دلار کانادا: 70.68 سنت آمریکا بنزین در تورنتو: هر لیتر 76.9 سنت...

طلا، نفت، دلار

قیمت طلا، نفت، دلار و بنزین در روز جمعه ۱۷ اپریل به قرار زیر بود: . . طلا:                                  هر اونس 1706 دلار آمریکا نفت:                                 هر بشکه 25.47 دلار آمریکا هر دلار...

قیمت دلار در تورنتو: دوشنبه 28 اکتبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8730 تومان میانگین خرید: 8650 تومان برگرفته از ارز نیویورک:  905.597.8787 هر دلار کانادا: 76.57 سنت آمریکا هر انس طلا: 1500.90 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 56.69...

قیمت دلار در تورنتو: پنجشنبه هفدهم اکتبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8900 تومان میانگین خرید: 8820 تومان برگرفته از ارز نیویورک:  905.597.8787 هر دلار کانادا: 76.13 سنت آمریکا هر انس طلا: 1495.10 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 52.98...

قیمت دلار در تورنتو: چهارشنبه نهم اکتبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8860 تومان میانگین خرید: 8750 تومان برگرفته از ارز نیویورک:  905.597.8787 هر دلار کانادا: 75.02 سنت آمریکا هر انس طلا: 1513.10 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 52.93 دلار...

قیمت دلار در تورنتو: سه شنبه هشتم اکتبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8870 تومان میانگین خرید: 8780 تومان هر دلار کانادا: 75.06 سنت آمریکا هر انس طلا: 1508.70 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 52.44 دلار آمریکا بنزین هر لیتر: 116.90 سنت...

قیمت دلار در تورنتو: دوشنبه هفتم اکتبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8850 تومان میانگین خرید: 8770 تومان برگرفته از ارز نیویورک:  905.597.8787  هر دلار کانادا: 75.17 سنت آمریکا هر انس طلا: 1506.70 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 53.94 دلار...

قیمت دلار در تورنتو: جمعه چهارم اکتبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو  - جمعه چهارم اکتبر 2019 قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8900 تومان میانگین خرید: 8820 تومان برگرفته از ارز نیویورک:  905.597.8787  هر دلار کانادا: 75.10 سنت آمریکا هر انس طلا: 1512.70 دلار آمریکا نفت...

قیمت دلار در تورنتو: سه شنبه اول اکتبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8950 تومان میانگین خرید: 8850تومان  برگرفته از ارز نیویورک:  905.597.8787  هر دلار کانادا: 75.53 سنت آمریکا هر انس طلا: 1490.60 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 54.27...

قیمت دلار در تورنتو: جمعه 27 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8870 تومان میانگین خرید: 8750 تومان  (برگرفته از ارز نیویورک >> 905.597.8787)    هر دلار کانادا: 75.64 سنت آمریکا هر انس طلا: 1498.90 دلار آمریکا نفت خام هر...

قیمت دلار در تورنتو: چهارشنبه 25 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8810 تومان میانگین خرید: 8680 تومان  هر دلار کانادا: 75.31 سنت آمریکا هر انس طلا: 1526.00 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 56.41 دلار آمریکا بنزین هر لیتر: 117.90 سنت...

قیمت دلار در تورنتو: سه شنبه 24 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا (قیمت از ارز نیویورک، تلفن: 8787-597-905)  میانگین فروش: 8830 تومان میانگین خرید: 8700 تومان  هر دلار کانادا: 75.48 سنت آمریکا هر انس طلا: 1540.20 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 57.29...

قیمت دلار در تورنتو: دوشنبه 23 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا:  میانگین فروش: 8800 تومان میانگین خرید: 8720 تومان  هر دلار کانادا: 75.34 سنت آمریکا هر انس طلا: 1532.60 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 58.36 دلار آمریکا بنزین هر لیتر: 118.90 سنت...

قیمت دلار در تورنتو: جمعه 20 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا:  میانگین فروش: 8830 تومان میانگین خرید: 8760 تومان  هر دلار کانادا: 75.32 سنت آمریکا هر انس طلا: 1511.60 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 58.60 دلار آمریکا بنزین هر لیتر: 118.90 سنت...

قیمت دلار در تورنتو: چهارشنبه 18 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا:  میانگین فروش: 8920 تومان میانگین خرید: 8800 تومان  هر دلار کانادا: 75.39 سنت آمریکا هر انس طلا: 1515.90 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 58.65 دلار آمریکا بنزین هر لیتر: 117.90 سنت...

قیمت دلار در تورنتو: سه شنبه 17 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا: (قیمت از صرافی سامان) 2424-737-905 / 4040-839-416 میانگین فروش: 8820 تومان میانگین خرید:  8750 تومان هر دلار کانادا:              75.43  سنت آمریکا طلا هر اونس:              1513.40 ...