ارز

قیمت دلار در تورنتو: چهارشنبه نهم اکتبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8860 تومان میانگین خرید: 8750 تومان برگرفته از ارز نیویورک:  905.597.8787 هر دلار کانادا: 75.02 سنت آمریکا هر انس طلا: 1513.10 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 52.93 دلار آمریکا بنزین هر لیتر: 117.90 سنت کانادا  

قیمت دلار در تورنتو: سه شنبه هشتم اکتبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8870 تومان میانگین خرید: 8780 تومان هر دلار کانادا: 75.06 سنت آمریکا هر انس طلا: 1508.70 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 52.44 دلار آمریکا بنزین هر لیتر: 116.90 سنت کانادا

قیمت دلار در تورنتو: جمعه چهارم اکتبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو  – جمعه چهارم اکتبر 2019 قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8900 تومان میانگین خرید: 8820 تومان برگرفته از ارز نیویورک:  905.597.8787  هر دلار کانادا: 75.10 سنت آمریکا هر انس طلا: 1512.70 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 52.96 دلار آمریکا بنزین هر لیتر: 115.90 سنت کانادا  

قیمت دلار در تورنتو: سه شنبه اول اکتبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8950 تومان میانگین خرید: 8850تومان  برگرفته از ارز نیویورک:  905.597.8787  هر دلار کانادا: 75.53 سنت آمریکا هر انس طلا: 1490.60 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 54.27 دلار آمریکا بنزین هر لیتر: 115.90 سنت کانادا  

قیمت دلار در تورنتو: جمعه 27 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8870 تومان میانگین خرید: 8750 تومان  (برگرفته از ارز نیویورک >> 905.597.8787)    هر دلار کانادا: 75.64 سنت آمریکا هر انس طلا: 1498.90 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 56.46 دلار آمریکا بنزین هر لیتر: 118.90 سنت کانادا  

قیمت دلار در تورنتو: چهارشنبه 25 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8810 تومان میانگین خرید: 8680 تومان  هر دلار کانادا: 75.31 سنت آمریکا هر انس طلا: 1526.00 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 56.41 دلار آمریکا بنزین هر لیتر: 117.90 سنت کانادا  

قیمت دلار در تورنتو: سه شنبه 24 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا (قیمت از ارز نیویورک، تلفن: 8787-597-905)  میانگین فروش: 8830 تومان میانگین خرید: 8700 تومان  هر دلار کانادا: 75.48 سنت آمریکا هر انس طلا: 1540.20 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 57.29 دلار آمریکا بنزین هر لیتر: 118.90 سنت کانادا

قیمت دلار در تورنتو: دوشنبه 23 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا:  میانگین فروش: 8800 تومان میانگین خرید: 8720 تومان  هر دلار کانادا: 75.34 سنت آمریکا هر انس طلا: 1532.60 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 58.36 دلار آمریکا بنزین هر لیتر: 118.90 سنت کانادا  

قیمت دلار در تورنتو: جمعه 20 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا:  میانگین فروش: 8830 تومان میانگین خرید: 8760 تومان  هر دلار کانادا: 75.32 سنت آمریکا هر انس طلا: 1511.60 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 58.60 دلار آمریکا بنزین هر لیتر: 118.90 سنت کانادا  

قیمت دلار در تورنتو: چهارشنبه 18 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا:  میانگین فروش: 8920 تومان میانگین خرید: 8800 تومان  هر دلار کانادا: 75.39 سنت آمریکا هر انس طلا: 1515.90 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 58.65 دلار آمریکا بنزین هر لیتر: 117.90 سنت کانادا  

قیمت دلار در تورنتو: سه شنبه 17 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا: (قیمت از صرافی سامان) 2424-737-905 / 4040-839-416 میانگین فروش: 8820 تومان میانگین خرید:  8750 تومان هر دلار کانادا:              75.43  سنت آمریکا طلا هر اونس:              1513.40  دلار آمریکا نفت خام هر بشکه:         59.34   دلار آمریکا بنزین هر لیتر:              120.9 سنت آمریکا

قیمت دلار در تورنتو: دوشنبه 16 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا: میانگین فروش: 8790 تومان میانگین خرید:  8690 تومان هر دلار کانادا:              75.49  سنت آمریکا طلا هر اونس:              1512.70  دلار آمریکا نفت خام هر بشکه:         61.23   دلار آمریکا بنزین هر لیتر:              116.9   دلار آمریکا  

قیمت دلار در تورنتو: جمعه 13 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   جمعه ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹ :   قیمت هر دلار کانادا: میانگین فروش: ۸۷۵۰ تومان میانگین خرید:  ۸۶۵۰ تومان   هر دلار کانادا:              75.46  سنت آمریکا طلا هر اونس:              1503.98  دلار آمریکا نفت خام هر بشکه:         54.98   دلار آمریکا بنزین هر لیتر:              116.9   دلار آمریکا

قیمت دلار در تورنتو: سه شنبه 10 سپتامبر

قیمت هر دلار کانادا در تورنتو: میانگین فروش 9090 تومان، میانگین خرید 9000 تومان قیمت هر دلار کانادا: 76.07 سنت آمریکا قیمت طلا هر اونس: 1511.10 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 58.47 دلار آمریکا قیمت بنزین در تورنتو: 117.9 سنت کانادا  

قیمت دلار در تورنتو: سه شنبه 3 سپتامبر

سه شنبه سوم سپتامبر 2019- قیمت هر دلار کانادا در تورنتو (قیمت از ارز نیویورک 905.597.8787 ) : میانگین فروش 8850-8870 تومان، میانگین خرید 8750 تومان قیمت طلا هر اونس: 1556.20 دلار آمریکا قیمت هر دلار کانادا: 74.95 سنت آمریکا نفت خام هر بشکه: 53.31 دلار آمریکا قیمت بنزین در تورنتو: 115.9 سنت کانادا  

قیمت دلار در تورنتو: جمعه ۲۳ آگوست

اتاق خبر سلام تورنتو ـ چین روز جمعه اعلام کرد که از اول سپتامبر روی ۷۵ میلیارد دلار کالاهای آمریکایی تعرفه وضع می کند. به دنبال آن، دانلد ترامپ پاسخ داد که پاسخ متقابلی خواهد داد. چین همچنین گفت تعرفه اتومبیلها و قطعات اتومبیل وارداتی از آمریکا را افزایش خواهد داد. و اینها باعث شد که…

قیمت دلار در تورنتو: پنج شنبه 22 آگوست

میانگین قیمت  دلار کانادا (به تومان) در تورنتو را هر روز اینجا ملاحظه نمایید: قیمت هر دلار کانادا در تورنتو:     میانگین فروش 9080-9090 تومان ، میانگین خرید 9000 تومان قیمت طلا هر اونس:                  1,510.40 دلار آمریکا قیمت هر دلار کانادا:             …

قیمت دلار در تورنتو: سه شنبه بیستم آگوست

میانگین قیمت  دلار کانادا (به تومان) در تورنتو را هر روز اینجا ملاحظه نمایید: قیمت هر دلار کانادا در تورنتو:     میانگین فروش 9090 تومان ، میانگین خرید 8950 تومان قیمت طلا هر اونس:                   1512.90 دلار آمریکا قیمت هر دلار کانادا:             …