ارز

قیمت دلار در تورنتو: دوشنبه 28 اکتبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8730 تومان میانگین خرید: 8650 تومان برگرفته از ارز نیویورک:  905.597.8787 هر دلار کانادا: 76.57 سنت آمریکا هر انس طلا: 1500.90 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 56.69...

قیمت دلار در تورنتو: چهارشنبه نهم اکتبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8860 تومان میانگین خرید: 8750 تومان برگرفته از ارز نیویورک:  905.597.8787 هر دلار کانادا: 75.02 سنت آمریکا هر انس طلا: 1513.10 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 52.93 دلار...

قیمت دلار در تورنتو: سه شنبه هشتم اکتبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8870 تومان میانگین خرید: 8780 تومان هر دلار کانادا: 75.06 سنت آمریکا هر انس طلا: 1508.70 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 52.44 دلار آمریکا بنزین هر لیتر: 116.90 سنت...

قیمت دلار در تورنتو: دوشنبه هفتم اکتبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8850 تومان میانگین خرید: 8770 تومان برگرفته از ارز نیویورک:  905.597.8787  هر دلار کانادا: 75.17 سنت آمریکا هر انس طلا: 1506.70 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 53.94 دلار...

قیمت دلار در تورنتو: جمعه چهارم اکتبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو  - جمعه چهارم اکتبر 2019 قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8900 تومان میانگین خرید: 8820 تومان برگرفته از ارز نیویورک:  905.597.8787  هر دلار کانادا: 75.10 سنت آمریکا هر انس طلا: 1512.70 دلار آمریکا نفت...

قیمت دلار در تورنتو: سه شنبه اول اکتبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8950 تومان میانگین خرید: 8850تومان  برگرفته از ارز نیویورک:  905.597.8787  هر دلار کانادا: 75.53 سنت آمریکا هر انس طلا: 1490.60 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 54.27...

قیمت دلار در تورنتو: جمعه 27 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8870 تومان میانگین خرید: 8750 تومان  (برگرفته از ارز نیویورک >> 905.597.8787)    هر دلار کانادا: 75.64 سنت آمریکا هر انس طلا: 1498.90 دلار آمریکا نفت خام هر...

قیمت دلار در تورنتو: چهارشنبه 25 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا  میانگین فروش: 8810 تومان میانگین خرید: 8680 تومان  هر دلار کانادا: 75.31 سنت آمریکا هر انس طلا: 1526.00 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 56.41 دلار آمریکا بنزین هر لیتر: 117.90 سنت...

قیمت دلار در تورنتو: سه شنبه 24 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا (قیمت از ارز نیویورک، تلفن: 8787-597-905)  میانگین فروش: 8830 تومان میانگین خرید: 8700 تومان  هر دلار کانادا: 75.48 سنت آمریکا هر انس طلا: 1540.20 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 57.29...

قیمت دلار در تورنتو: دوشنبه 23 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا:  میانگین فروش: 8800 تومان میانگین خرید: 8720 تومان  هر دلار کانادا: 75.34 سنت آمریکا هر انس طلا: 1532.60 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 58.36 دلار آمریکا بنزین هر لیتر: 118.90 سنت...

قیمت دلار در تورنتو: جمعه 20 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا:  میانگین فروش: 8830 تومان میانگین خرید: 8760 تومان  هر دلار کانادا: 75.32 سنت آمریکا هر انس طلا: 1511.60 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 58.60 دلار آمریکا بنزین هر لیتر: 118.90 سنت...

قیمت دلار در تورنتو: چهارشنبه 18 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا:  میانگین فروش: 8920 تومان میانگین خرید: 8800 تومان  هر دلار کانادا: 75.39 سنت آمریکا هر انس طلا: 1515.90 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 58.65 دلار آمریکا بنزین هر لیتر: 117.90 سنت...

قیمت دلار در تورنتو: سه شنبه 17 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا: (قیمت از صرافی سامان) 2424-737-905 / 4040-839-416 میانگین فروش: 8820 تومان میانگین خرید:  8750 تومان هر دلار کانادا:              75.43  سنت آمریکا طلا هر اونس:              1513.40 ...

قیمت دلار در تورنتو: دوشنبه 16 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   قیمت هر دلار کانادا: میانگین فروش: 8790 تومان میانگین خرید:  8690 تومان هر دلار کانادا:              75.49  سنت آمریکا طلا هر اونس:              1512.70  دلار آمریکا نفت خام هر بشکه:         61.23 ...

قیمت دلار در تورنتو: جمعه 13 سپتامبر

قیمت دلار، طلا، بنزین در تورنتو   جمعه ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹ :   قیمت هر دلار کانادا: میانگین فروش: ۸۷۵۰ تومان میانگین خرید:  ۸۶۵۰ تومان   هر دلار کانادا:              75.46  سنت آمریکا طلا هر اونس:              1503.98 ...

قیمت دلار در تورنتو: سه شنبه 10 سپتامبر

قیمت هر دلار کانادا در تورنتو: میانگین فروش 9090 تومان، میانگین خرید 9000 تومان قیمت هر دلار کانادا: 76.07 سنت آمریکا قیمت طلا هر اونس: 1511.10 دلار آمریکا نفت خام هر بشکه: 58.47 دلار آمریکا قیمت بنزین در تورنتو: 117.9 سنت...

قیمت دلار در تورنتو: سه شنبه 3 سپتامبر

سه شنبه سوم سپتامبر 2019- قیمت هر دلار کانادا در تورنتو (قیمت از ارز نیویورک 905.597.8787 ) : میانگین فروش 8850-8870 تومان، میانگین خرید 8750 تومان قیمت طلا هر اونس: 1556.20 دلار آمریکا قیمت هر دلار کانادا: 74.95 سنت آمریکا نفت خام هر بشکه:...

قیمت دلار در تورنتو: جمعه ۲۳ آگوست

اتاق خبر سلام تورنتو ـ چین روز جمعه اعلام کرد که از اول سپتامبر روی ۷۵ میلیارد دلار کالاهای آمریکایی تعرفه وضع می کند. به دنبال آن، دانلد ترامپ پاسخ داد که پاسخ متقابلی خواهد داد. چین همچنین گفت تعرفه اتومبیلها و قطعات...

قیمت دلار در تورنتو: پنج شنبه 22 آگوست

میانگین قیمت  دلار کانادا (به تومان) در تورنتو را هر روز اینجا ملاحظه نمایید: قیمت هر دلار کانادا در تورنتو:     میانگین فروش 9080-9090 تومان ، میانگین خرید 9000 تومان قیمت طلا هر اونس:                  1,510.40 دلار آمریکا قیمت...

قیمت دلار در تورنتو: سه شنبه بیستم آگوست

میانگین قیمت  دلار کانادا (به تومان) در تورنتو را هر روز اینجا ملاحظه نمایید: قیمت هر دلار کانادا در تورنتو:     میانگین فروش 9090 تومان ، میانگین خرید 8950 تومان قیمت طلا هر اونس:                   1512.90 دلار آمریکا قیمت هر...

قیمت دلار در تورنتو: دوشنبه نوزدهم آگوست

میانگین قیمت  دلار کانادا (به تومان) در تورنتو را هر روز اینجا ملاحظه نمایید: قیمت هر دلار کانادا در تورنتو:     میانگین فروش 9090 تومان ، میانگین خرید 9020 تومان قیمت طلا هر اونس:                   1511.30 دلار آمریکا قیمت هر...

قیمت دلار در تورنتو: سه شنبه سیزدهم آگوست

میانگین قیمت  دلار کانادا (به تومان) در تورنتو را هر روز اینجا ملاحظه نمایید: قیمت هر دلار کانادا در تورنتو:     میانگین فروش 9190 تومان ، میانگین خرید 9030 تومان قیمت طلا هر اونس:                   1513.90 دلار آمریکا قیمت هر...

قیمت دلار در تورنتو: دوشنبه دوازدهم آگوست

میانگین قیمت  دلار کانادا (به تومان) در تورنتو را هر روز اینجا ملاحظه نمایید: قیمت هر دلار کانادا در تورنتو:     میانگین فروش 9150 تومان ، میانگین خرید 9150 تومان قیمت طلا هر اونس:                   1515 دلار آمریکا قیمت هر دلار...

قیمت های امروز دلار، طلا و بنزین: جمعه نهم آگوست

قیمت امروز دلار، طلا و بنزین دلار کانادا در تورنتو   میانگین فروش   ۹۲۸۰ تومان میانگین خرید  ۹۱۸۰ تومان   طلا هر اونس:  1515.10  دلار آمریکا دلار کانادا:  75.56 سنت آمریکا نفت خام:   54.26 دلار آمریکا بنزین در تورنتو :...

قیمت های امروز دلار، طلا و بنزین: پنجشنبه هشتم آگوست

میانگین قیمت  دلار کانادا (به تومان) در تورنتو را هر روز اینجا ملاحظه نمایید: قیمت هر دلار کانادا در تورنتو:               میانگین فروش 9240 تومان                                                            میانگین خرید 9100 تومان قیمت...

کاهش شدید ارزش سهام، قیمت های امروز دلار، طلا و بنزین

چین روز دوشنبه ارزش واحد پول خود یوان را کاهش داد و اجازه داد ارزش آن در مقابل دلار آمریکا سقوط آزاد داشته باشد، به طوری که ارزش آن به پایین ترین نرخ در ‍۱۱ سال گذشته رسید. همین سبب کاهش شدید ارزش سهام در بازارهای بورس...

قیمت دلار در تورنتو: پنج شنبه اول آگوست

میانگین قیمت  دلار کانادا (به تومان) در تورنتو را هر روز اینجا ملاحظه نمایید: قیمت هر دلار کانادا در تورنتو:                میانگین فروش 9450 تومان                                                            میانگین خرید 9250 تومان قیمت...

قیمت دلار در تورنتو: سه شنبه 30 جولای

میانگین قیمت  دلار کانادا (به تومان) در تورنتو را هر روز اینجا ملاحظه نمایید: قیمت هر دلار کانادا در تورنتو:                میانگین فروش 9430 تومان                                                            میانگین خرید 9300 تومان قیمت...

قیمت دلار در تورنتو: دوشنبه 29 جولای

میانگین قیمت  دلار کانادا (به تومان) در تورنتو را هر روز اینجا ملاحظه نمایید: قیمت هر دلار کانادا در تورنتو:     میانگین فروش 9500 تومان ، میانگین خرید 9350 تومان قیمت طلا هر اونس:                   1419.20 دلار آمریکا قیمت هر دلار...

قیمت دلار در تورنتو: پنج شنبه 25 جولای

میانگین قیمت  دلار کانادا (به تومان) در تورنتو را هر روز اینجا ملاحظه نمایید: قیمت هر دلار کانادا در تورنتو:     میانگین فروش 9200 تومان ، میانگین خرید 9380 تومان قیمت طلا هر اونس:                   1418.60 دلار آمریکا قیمت هر دلار...

قیمت دلار در تورنتو: چهار شنبه 24 جولای

میانگین قیمت  دلار کانادا (به تومان) در تورنتو را هر روز اینجا ملاحظه نمایید: قیمت هر دلار کانادا در تورنتو:     میانگین فروش 9450 تومان ، میانگین خرید 9300 تومان قیمت طلا هر اونس:                   1424.40 دلار آمریکا قیمت هر...