کندین پرس

کندین پرس

بدهی های انتاریو چقدر است؟

بدهی های انتاریو چقدر است؟

در روزهای اخیر، با نزدیک شدن انتخابات انتاریو، بحث بدهی های انتاریو بسیار بالا گرفته. انتاریو چقدر بدهـی دارد؟ و...