avatar

بهار امین وزیری

مریم رفت اما جان 6 نفر را نجات داد

مریم رشیدی آشتیانی روز جمعه 12 جون در کلگری به خاک سپرده شد. در این مراسم و همچنین در مجلس یادبودی که روز بعد برگزار شد، اعضای پلیس کلگری، شهردار کلگری و خیلی های دیگر که هرگز مریم را ندیده بودند، شرکت داشتند.داستان مریم...

یادداشت بهار امین وزیری به یاد مریم رشیدی

بهار امین وزیری از دوستان قدیم مریم رشیدی که در دهه 1990 در دانشگاه صنعتی شریف همکلاس او بوده مطلب زیر را برای سلام تورنتو ارسال داشته که ملاحظه می کنید:برای مریم رشیدی و خانواده اش - در سال 1998 پس از تمام کردن سال اول دانشگاه...