مدیرعامل های کمپانی های بزرگ کانادایی به طور متوسط ۲۲۷ برابر کارگر معمولی درآمد داشته اند

اتاق خبر سلام تورنتو ـ سال نوی میلادی تازه شروع شده با این وجود اغلب مدیران عامل کمپانی های بزرگ کانادایی قبل از آنکه عقربه های ساعت در روز پنجشنبه دوم ژانویه به ۱۰:۱۰ صبح برسند، به اندازه یکسال کامل حقوق و دستمزد یک کارگر متوسط کانادایی، درآمد کسب کردند.

مرکز کانادایی Policy Alternative  در گزارش تازه ای گفت حقوق و دستمزد یکصد مدیرعامل  CEO که بیشترین حقوقها را می گیرند در سال ۲۰۱۸ رکورد شکسته. در واقع فاصله حقوق و مزایای این مدیرعامل ها با نیروهایی که زیردست آنها کار می کنند رکورد به جا گذاشته.

این مرکز می گوید در سال ۲۰۱۸ یکصد مدیر عاملی که بیشترین حقوق و مزایا را در کانادا دریافت می کنند، ۲۲۷ برابر یک نیروی کار عادی دریافتی داشته اند. این گزارش براساس آخرین آمار موجود تهیه شده.آگهی

آگهی

این مدیرعامل ها در سال ۲۰۱۷،  تقریبا ۱۹۷ برابر یک کارگر معمولی دریافتی داشتند.

مرکز   Canadian Centre for Policy Alternatives می گوید به طور متوسط ۷۹ درصد از دریافتی مدیرعامل ها در سال ۲۰۱۸، ناشی از مزایای مربوط به ارزش سهام کمپانی شان در بازار بورس بوده. این در حالی است که در بعضی موارد اگرچه  ارزش سهام کمپانی بالا رفته، ولی در مجموع ضرر داشته است.

نکته دیگر اینکه در میان یکصد مدیرعامل کانادایی که بیشترین درآمد را داشته اند فقط چهار تن زن هستند.

در سال ۲۰۱۶، متوسط درآمد یک مدیرعامل (در میان ۱۰۰ مدیرعامل دارای بیشترین درآمد) 10.4 میلیون دلار بوده.

از سوی دیگر در حالی که متوسط درآمد یک نیروی کار معمولی بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ فقط    2.6  درصد افزایش یافته، در همین مدت متوسط درآمد مدیر عامل ها ۱۸ درصد افزایش یافته.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست