رشد اقتصاد کشور خیلی ها را سورپرایز کرده!

اتاق خبر سلام تورنتو ـ سورپرایز! سورپرایز! اقتصاد کانادا در سه ماهه دوم سال رشد خیلی خوبی داشته.

سازمان آمار کانادا تازه ترین آمار را از وضع اقتصاد در سه ماهه دوم سال بیرون داده که گویای چرخشی قوی در صادرات انرژی و محصولات کشاورزی و ماهیگیری و مواد معدنی غیرفلزی و همچنین هواپیما و صنایع هوایی است.

نرخ رشد چقدر بوده؟آگهی

آگهی

از سال ۲۰۱۵ به این سو اوضاع اقتصاد کانادا خیلی نشیب و فراز داشته. از اواخر ۲۰۱۷ به این سو، پنج فصل متوالی بود که رشد اقتصاد کشور تعریفی نداشت. اما در سه ماهه دوم امسال، رشد سالانه اقتصاد کشور جهش پیدا کرده و به  3.7 درصد رسیده.

برای اینکه به اهمیت این رقم پی ببرید بد نیست اشاره کنیم که رشد سالانه اقتصاد در سه ماهه اول امسال 2.1 درصد بوده و بانک مرکزی کانادا اوایل تابستان رشد اقتصاد در سه ماهه دوم را 2.3  درصد پیش بینی کرده بود. اما حالا افزایش صادرات و کاهش واردات سبب شده رشد سالانه اقتصاد  3.7  برسد.

در بخش ساختمان

در بخش ساختمان نیز چرخش مهمی صورت گرفته و میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن در سه ماهه دوم سال 1.4  درصد رشد داشته، حال آنکه پنج فصل متوالی بود که سرمایه گذاری در بخش مسکن رو به کاهش بود.

اقتصاددانان چه می گویند؟

تحلیلگران اقتصادی می گویند این رشد چشمگیر، ناشی از افزایش صادرات و کاهش واردات بوده، و به همین دلیل، با توجه به ضعیف شدن بنیان های اقتصاد جهانی، این را مسیر بادوامی برای ادامه رشد اقتصادی نمی دانند.

 

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید