دانش آموز سابق مدرسه کاتولیک تمام پسرانه تورنتو مدرسه را سو کرد

اتاق خبر سلام تورنتو –   سال گذشته خبری در کانادا پیچید که بسیاری از خانواده ها را نگران کرد.

خبر به دست دارازی جنسی به دانش آموزان مدرسه کاتولیک تمام پسرانه ای در تورنتو به نام St. Micheal College School مربوط می شد.

در این رابطه هفت نوجوان تحت پیگرد قرار گرفتند.آگهی

آگهی

خبر جدید این که یکی از دانش آموزان سابق مدرسه، می گوید معلمان، کارکنان و مربیان ورزشی مدرسه از بولیگری و دست درازی جنسی علیه او آگاه بودند.

این دانش آموز می گوید بولیگری و دست دارازی جنسی به او، سبب افسردگی و صدمه دیدن روح و روان او شده.

کندین پرس گزارش داد  خانواده این نوجوان با تحویل شکایت رسمی به دادگاه، خواستار 1.65 میلیون دلار خسارت شده اند. در این پرونده از مدرسه، سه تن از دانش آموزان سابق، هیات مدیره، پدران مذهبی مدرسه و مربیان ورزشی شکایت شده.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست